100 dana za besplatnan povrat
pogledaj detalje
Besplatna dostava za narudžbe preko 349 kn (za plaćanje unaprijed)
pogledaj detalje

PRAVILA NEWSLETTERA


I. Uvodne odredbe

1. Ovaj dokument (dalje u tekstu: „Pravila“) uređuje detaljna pravila za pružanje usluge „Newsletter“ od strane MODIVO S.A. sa sjedištem u Zielonoj Góri, Ulica Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (ujedno i adresa za kontakt), upisano u Registar poslovnih subjekata koji vodi Okružni sud u Zielonoj Góri, VIII trgovački odjel Registra Nacionalnog suda pod brojem KRS 0000541722, REGON 970569861. Temeljni kapital 2 000 000 PLN uplaćen u cijelosti; e-mail adresa: [email protected]cipele.hr, kontakt broj: +385 1 3535 991 - razgovor se naplaćuje sukladno tarifi koju kupac ima ugovorenu s odabranim operaterom (dalje u tekstu: "Pružatelj usluge").
2. Uslugu Newslettera mogu koristiti fizičke osobe, pravne osobe koje djeluju putem ovlaštene osobe, ili organizacijske jedinice bez pravne osobnosti, koje u posebnim slučajevima mogu imati pravnu osobnost (dalje u tekstu: "Primatelj usluge"). Pružatelj usluga ne naplaćuje korištenje usluge Newslettera.
3. Kako bi mogao adekvatno koristiti uslugu Newslettera Primatelj usluge bi trebao koristiti uređaj i informatički sustav koji ispunjavaju sljedeće minimalne tehničke zahtjeve(1) računalo, prijenosno računalo ili drugi multimedijski uređaj s pristupom internetu, a u slučaju da Primatelj usluge prima Newsletter na broj mobitela - mobilni telefon; (2) pristup elektroničkoj pošti; (3) internet-preglednik: Mozilla Firefox verzija 17.0 i novije ili Internet Explorer inačice 10.0 i novije, Opera verzija 12.0 i novija, Google Chrome inačica 23.0. i novije, Safari inačice 5.0 i novije; (4) preporučena minimalna razlučivost ekrana: 1024x768; (5) omogućavanje kolačića i podrške za Javascript u internet pregledniku; (6) valjana / aktivna e-mail adresa; (7) tipkovnica ili drugi uređaj koji omogućuje ispravno popunjavanje elektroničkih obrazaca.

 

II. PRAVILA KORIŠTENJA NEWSLETTER USLUGE

1. Usluga Newsletter, pruža se nakon davanja privole od strane Primatelja usluge te uključuje:

a. da Primatelji usluge, koji su Pružatelju usluge dostavili svoju e-mail adresu, primaju elektroničkim putem, uz pomoć automatiziranih sustava , trgovačke informacije o proizvodima i uslugama Pružatelja usluga i partnera Pružatelja usluge (čiji je trenutni popis naveden na Internet stranici), posebno uključujući podatke o njihovoj trenutnoj ponudi, promocijama, popustima i marketinškim kampanjama,
b. da Primatelji usluge, koji su Pružatelju usluge dostavili podatke, uključujući njihovo ime, prezime, ulicu, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, zemlju, izvršili narudžbu ili otvorili račun na adresi: www.ecipele.hr (u daljnjem tekstu "Internet stranica"), primaju putem pošte trgovačke informacije o proizvodima i uslugama Pružatelja usluga i partnerima Pružatelja usluga (čiji se aktualni popis nalazi na Internet stranici), posebno uključujući voucher ili namjenske promotivne ponude,
c. da Primatelji usluge, koji su Pružatelju usluge dostavili telefonski broj, primaju putem automatiziranih sustava za pozivanje, trgovačke informacije o proizvodima i uslugama Pružatelja usluga i partnera Pružatelja usluge (čiji se aktualni popis nalazi na Internet stranici), uključujući posebno podatke o njihovoj trenutnoj ponudi, promocijama, popustima i marketinškim kampanjama.

2. Upotreba usluge Newslettera moguća je nakon što Primatelj usluge izvrši sljedeće korake:

a. upiše barem e-mail adresu u  odgovarajuće polje na Internet stranici ili odabere odgovarajući checkbox (kućicu za označavanje) za primanje trgovačkih informacija putem odgovarajućeg kanala;
b. prihvati odredbe ovih Pravila klikom na poveznicu za aktiviranje koju je Pružatelj usluge poslao na e-mail adresu koju je naveo Primatelj usluge (trenutak započinjanja usluge Newslettera).

3. Usluga Newslettera pruža se na neodređeno vrijeme.
4. Primatelj usluge je dužan posebno:

a. pružiti Pružatelju usluge sve potrebne podatke koji su istiniti i aktualni i;
b. ažurirati podatke koje je pružio Pružatelju usluge u vezi sa  korištenjem usluge Newslettera;
c. koristiti uslugu koju nudi Pružatelj usluge na način koji je u skladu s odredbama zakona i koji neće kršiti prava trećih strana, odredbama Pravila, kao i običajima i moralu društva, posebno u pogledu pružanja nezakonitih sadržaja.

 

III. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1. Osobne podatke Primatelja usluge obrađuje Pružatelj usluge kao voditelj obrade osobnih podataka u svrhu pružanja usluge Newslettera čiji podaci su navedeni u točki I.
2. Davanje osobnih podataka od strane Primatelja usluge je dobrovoljno, ali potrebno za korištenje usluge Newslettera, u skladu sa stavkom 3. ove točke.
3. Pružatelj usluge omogućuje Primateljima usluge anonimno korištenje usluge Newslettera u situaciji kad e-mail adresa koju je naveo Primatelj usluge ne dopušta identifikaciju Primatelja usluge, a Primatelj usluge nije pružio Pružatelju usluge druge osobne podatake.
4. Primatelj usluge ima pravo pristupa svojim osobnim podatcima, uključujući pravo na pristup, pravo zahtijevati kopiju podataka, pravo na  ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na povlačenje privole i odustajanje od usluge Newslettera, pravo na prigovor upućen voditelju obrade, kao i pravo podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
5. Dodatne informacije u vezi sa zaštitom osobnih podataka nalaze se u Pravilima privatnosti dostupnim na Internet stranici: https://www.ecipele.hr/pravila-privatnosti
6. Službenik za zaštitu osobnih podataka društva MODIVO S.A. je Dariusz Janiak. Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem e-maila: [email protected].

 

IV. INTELEKTUALNA SVOJSTVA PRUŽATELJA USLUGE

Isključiva prava na sve elemente, uključujući djela u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima od 4. veljače 1994. Republike Poljske (Žurnal zakona br. 24, točka 83, izmijenjeni i dopunjeni), stavljena na raspolaganje Primatelju usluge ili partnerima Pružatelja usluge, posebice autorska prava, pripadaju Pružatelju usluga ili subjektima s kojima je Pružetelj usluge zaključio relevantne ugovore. Primatelj ima pravo koristiti gore naveden sadržaj besplatno samo za osobnu i ispravnu upotrebu usluge Newslettera u cijelom svijetu. Upotreba gore navedenog Sadržaja na neki drugi način i u druge svrhe dopuštena je samo na temelju izričitog prethodnog pristanka ovlaštenog tijela u pisanom obliku, u protivnom je ništetno.

 

V. POSTUPAK REKLAMACIJE

1. Primatelj usluge može predati primjedbe u vezi usluge Newslettera u obliku prigovora.
2. Pružatelj usluge odgovorit će na prigovor Primatelja usluge vezano za zaštitu osobnih podataka bez odgađanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
3. Prigovori povezani s pružanjem usluge Newslettera mogu se podnijeti, na primjer, pismenim putem na adresu: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra ili putem e-maila na adresu: [email protected].
4. Kako biste ubrzali obradu prigovora navedite svoje ime i kontakt podatke, te ukratko opišite zbog čega podnosite prigovor.
5. Pružatelj usluge, njegovi zaposlenici, ovlašteni zastupnici i opunomoćenici neće biti odgovorni Primatelju usluge koji nije potrošač, ispitanik, njegovim podizvođačima, zaposlenicima, ovlaštenim zastupnicima i / ili opunomoćenicima za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak, osim ako je šteta namjerno prouzročena. U svakom slučaju utvrđivanja odgovornosti Pružatelja usluge, njegovih zaposlenika, ovlaštenih predstavnika i / ili opunomoćenika, ta je odgovornost prema Primatelju usluge koji nije potrošač, bez obzira na pravnu osnovu, ograničena - i kao dio pojedinačnog zahtjeva, kao i za sve zahtjeve ukupno - do tisuću sedamsto kuna.

 

VI. PRESTANAK PRUŽANJA USLUGE NEWSLETTERA I IZMJENE PROPISA

1. Primatelj usluge ima mogućnost u bilo kojem trenutku, bez navođenja razloga, odjaviti pretplatu na Newsletter uslugu (odustati od usluge), klikom na vezu za deaktivaciju koja se nalazi u svakoj e-mail poruci poslanoj Primatelju usluge prilikom pružanja usluge Newslettera.
2. Pružatelj usluge može prekinuti pružanje usluge Newslettera bilo kada, s jednomjesečnom najavom iz važnih razloga, koji su shvaćeni kao (zatvoreni katalog):

a. promjena zakona koji uređuje pružanje usluga informacijskog društva od Pružatelja usluga koji utječu na međusobna prava i obveze Pružatelja usluge i Primatelja usluge ili promjena interpretacije gore navedenih zakonskih odredaba kao rezultat sudskih presuda, odluka i preporuka ili preporuka nadležnih tijela.
b. promjenu načina pružanja usluga uzrokovanih isključivo tehničkim ili tehnološkim razlozima (posebno ažuriranjem tehničkih zahtjeva navedenih u ovom Pravilima);
c. promjena opsega ili pružanja usluga na koje se primjenjuju odredbe Pravila, uvođenjem novih, te izmjenom ili povlačenjem postojećih funkcionalnosti ili usluga obuhvaćenih Pravilima od strane Pružatelja usluge.

3. Pružatelj usluge o mjerama poduzetim u skladu s odredbama gore navedenog stavka 2 šalje izjavu na e-mail adresu koju je Primatelj usluge naveo prilikom registracije na uslugu Newsletter.
4. Pružatelj usluge može odbiti daljnje pravo korištenja Newsletter usluge Primatelju usluge, kao što može ograničiti njegov pristup dijelu ili cijelom sadržaju iz točke IV gore, iz važnih razloga, tj. u slučaju grubog kršenja ovih Pravila od strane Primatelja usluge, tj. u situacijama kada Primatelj usluge (zatvoreni katalog) krši odredbe točke II. stavak. 4 slovo c Pravila.
5. Pružatelj usluge može promijeniti odredbe u ovim Pravilima u slučaju barem jednog od sljedećih važnih razloga (zatvoreni katalog):

a. promjena zakona koji uređuje pružanje usluga informacijskog društva od strane Pružatelja usluga koja utječe na međusobna prava i obveze Pružatelja usluga i Primatelja usluga ili promjena interpretacije gore navedenih zakonskih odredbi kao rezultat sudskih presuda, odluka i preporuka, kao i preporuka nedležnih tijela;
b. promjena načina pružanja usluga uzrokovanih isključivo tehničkim ili tehnološkim razlozima (posebno ažuriranjem tehničkih zahtjeva navedenih u ovim Pravilima);
c. promjenom opsega ili pružanja usluga na koje se primjenjuju odredbe Pravila, uvođenjem novih, te izmjenom ili povlačenjem postojećih funkcionalnosti ili usluga obuhvaćenih Pravilima od strane Pružatelja usluge.

6. U slučaju promjena Pravila, Pružatelj usluge će pružiti novi sadržaj Pravila objavljivanjem istoga na Internet stranici i slanjem putem e-mail poruke na adresu koju je Primatelj usluge naveo prilikom pretplate na uslugu Newslettera.
7. Izmjene i dopune Pravila stupaju na snagu nakon 14 dana od dana slanja obavijesti o promjeni. Primatelj usluge ima pravo odustati od usluge Newslettera u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o izmjeni Pravila.

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ova Pravila dostupna su na www.ecpiele.hr/pravila_newslettera, a na snazi su od 21-01-2022. godine.
2. Na pružanje i korištenje usluge Newslettera se primjenjuju relevantni pravni propisi Republike Hrvatske, a u slučaju nastanka spora između Pružatelja usluge i Primatelja usluge nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj, osim ako obveznim odredbama zakona nije drugačije određeno.

 

Prethodni Opći uvjeti dostupni su na adresi:
www.ecipele.hr/pravila_newslettera_do_2022_01_20