OPĆI UVJETI INTERNET TRGOVINE ECIPELE.HR

 

I. UVODNE ODREDBE
II. USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U ONLINE TRGOVINI I APLIKACIJI
III. UVJETI SKLAPANJA UGOVORA O PRODAJI
IV. VRSTE I ROKOVI PLAĆANJA PROIZVODA
V. TROŠKOVI, NAČINI I ROKOVI DOSTAVE PROIZVODA
VI. REKLAMACIJA PROIZVODA
VII. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA
VIII. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
IX. LICENCA
X. SPRJEČAVANJE NEZAKONITIH SADRŽAJA
XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
XII. RASKID UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA I PROMJENA ZAKONA O TRGOVINI
XIII. ODREDBE O KUPCIMA KOJI NISU POTROŠAČI
XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Prilozi:

 

1. Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 

MODIVO S.A
ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15
66-002 Zielona Góra
e-mail adresa: [email protected]
kontakt broj: +385 1353 5991  (razgovor se naplaćuje sukladno tarifi koju kupac ima ugovorenu s odabranim operaterom)

NIP 929-23-53-356

BDO 000031285
REGON 970569861
PDV ID: 9291353356
OIB: HR05870644639

 

IBAN: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa, PL 68 1240 6292 1978 0010 7368 1132
BIC: PKOPPLPWXXX
Član društva: MODIVO S.A.

 

Okružni sud u Zielonoj Góri VIII trgovački odjel Registra Nacionalnog suda pod brojem KRS 0000541722. Temeljni kapital 2 008 001 PLN uplaćen u cijelosti.
Ovi Uvjeti korištenja (dalje u tekstu: Pravila) predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.
Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom MODIVO S.A. (dalje u tekstu: Prodavatelj) u svojstvu prodavatelja.
Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.
Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

 

I. UVODNE ODREDBE

1. Internet trgovinu dostupnu na internet adresi www.ecipele.hr vodi društvo MODIVO S.A. sa sjedištem u Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (koja je ujedno i adresa za komunikaciju), upisano je u Registar poduzetnika koji vodi Okružni sud u Zielona Góra, VIII. Trgovački odjel nacionalnog sudskog registra pod brojem KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, BDO 000031285, REGON 970569861, s temeljnim kapitalom od 2.008.001 poljskih zloti, uplaćen u cijelosti; e-mail adresa: [email protected], kontakt broj: +385 1353 5991  (razgovor se naplaćuje sukladno tarifi koju kupac ima ugovorenu s odabranim operaterom).
2. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj.
3. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.ecipele.hr  i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.ecipele.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.ecipele.hr.
4. Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici.
5. MODIVO S.A. sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom stavku. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
6. Pravila su namijenjena fizičkim i pravnim osobama koje koriste internet trgovinu, elektroničke usluge ili zaključuju kupoprodajne ugovore (s izuzetkom točke XII Pravila, koja su namijenjena samo pravnim osobama). Ova Pravila predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač.
7. Prihvaćanje ovih Pravila je dobrovoljno, ali nužno ukoliko želite otvoriti račun i izvršiti narudžbu.
8. Internet trgovina, podaci navedeni na našoj Internet trgovini ili u slučaju naručivanja drugim sredstvima komunikacije na daljinu, elektronička poruka s potvrdom sažetka narudžbe iz točke III. stavka 6. Pravila predstavljaju poziv na davanje ponude, a nije ponuda u smislu Zakona o obveznim odnosima.
9. Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.
10. Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravila imaju sljedeće značenje, osim ako iz konteksta njihove uporabe ne proizlazi nešto drugo:

a. APLIKACIJA - softver (mobilna aplikacija) kojeg je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu, a namijenjen je za instaliranje na mobilni uređaj u vlasništvu kupca i omogućava, posebno, upotrebu Internet trgovine bez potrebe za pokretanjem web preglednika;
b. SLUŽBA ZA KORISNIKE pruža pomoć u vezi s radom Internet trgovine, podacima u vezi proizvoda, propisima i aktualnim promocijama u radnim danima, u vremenu koje je navedeno na Internet trgovini na kartici "Kontakt", na tamo naznačenim telefonskim brojevima i e-mail adresi, putem chata u Internet trgovini i obrasca za kontakt u Internet trgovini na kartici "Kontakt". Troškovi poziva Službe za korisnike naplaćuju se sukladno tarifi koju kupac ima ugovorenu s odabranim operaterom.
c. CIJENA - bruto iznos (uključujući PDV) naveden u hrvatskim kunama koji pripada prodavatelju za prijenos vlasništva nad proizvodom na kupca u skladu s kupoprodajnim ugovorom. Cijena ne uključuje troškove dostave, osim ako uvjeti promotivne prodaje na Internet trgovini nisu određeni na neki drugi način. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.
d. RADNI DAN - jedan dan od ponedjeljka do petka, ne uključujući državne praznike.
e. LOZINKA - niz alfanumeričkih znakova potreban za autorizaciju prilikom pristupa korisničkom računu, koji je korisnik odredio tijekom otvaranja korisničkog računa. Registracija korisničkog računa zahtijeva da se lozinka ponovi dvaput kako bi se otkrile i ispravile pogreške. Korisnik je dužan lozinku čuvati u tajnosti (ne smije je otkriti trećim osobama). Prodavatelj kupcu pruža mogućnost promjene lozinke.
f. KLIJENT - fizička osoba, pravna osoba koja djeluje preko ovlaštene osobe kao i drugi subjekti koji imaju punu pravnu sposobnost. Ako je kupac fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću, on se obvezuje pribaviti pravno učinkovitu suglasnost svog zakonskog zastupnika za sklapanje ugovora o usluzi/kupoprodajnog ugovora i priložiti takvu suglasnost na zahtjev prodavatelja.
g. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA – Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21
h. POTROŠAČ - svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti
i. KORISNIČKI RAČUN - elektronička usluga, označena pojedinačnim imenom (loginom) i lozinkom koje je naveo kupac, skup resursa u IT sustavu prodavatelja, koja omogućava korisniku korištenje dodatnih funkcionalnosti/usluga. Kupac dobiva pristup korisničkom računu pomoću logina tj. prijave i passworda tj. lozinke. Kupac se prijavljuje na svoj korisnički račun nakon registracije u Internet trgovini. Račun omogućava spremanje i pohranjivanje podataka kao što su adresa za isporuku proizvoda koje je kupac naveo u obrascu prilikom narudžbe, praćenje statusa narudžbe, pristup povijesti narudžbe te drugim uslugama prodavatelja.
j. KOŠARICA - usluga koja je dostupna svakom kupcu koji koristi Internet trgovinu, a sastoji se u tome da mu omogućava naručivanje jednog ili više proizvoda, unošenje kodova za popuste koji omogućuju snižavanje cijene pod uvjetima utvrđenim u posebnim sporazumima/propisima, uz prikaz sažetka cijene pojedinih proizvoda i ukupne cijene svih proizvoda (uključujući troškove isporuke, ako je primjenjivo), prikazujući očekivani datum isporuke proizvoda. U košaricu kupac unosi proizvode koji će biti predmet kupoprodajnog ugovora ukoliko dođe do sklapanja istog. Moguće je jednom narudžbom obuhvatiti više proizvoda.
k. LOGIN - adresa e-pošte koju je pružio kupac u Internet trgovini prilikom otvaranja korisničkog računa.
l. NEWSLETTER - elektronička usluga koja omogućuje svim kupcima koji ga koriste da dobivaju od prodavatelja cikličke informacije, posebno o proizvodima, internet trgovini, uključujući nove proizvode i promocije, na e-mail adresu ili telefonski broj koji je dao kupac, uz izričit pristanak kupca. Pravila za pružanje usluga Newslettera od strane prodavatelja navedena su u posebnim propisima koji su dostupni u sklopu Internet trgovine.
m. PROIZVOD - pokretna stvar, proizvod dostupan u Internet trgovini koji je predmet kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja ako je plaćen. Svi proizvodi predstavljeni u Internet trgovini potpuno su novi.
n. PROMOCIJE - posebni uvjeti prodaje ili pružanja usluga, regulirani pogodnostima izraženim na Internet trgovini, predloženi od strane prodavatelja u određeno vrijeme, gdje kupac može koristiti pogodnosti koje takva promocija nudi, kao što je spuštanje cijene proizvoda ili cijene dostave.
o. PRAVILA/UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA - ovaj dokument određuje pravila za zaključivanje kupoprodajnih ugovora i pravila pružanja i korištenja usluga koje prodavatelj pruža putem Internet trgovine kupcima. Prava i obveze kupca i prodavatelja su uređeni Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini, pravnom stečevinom EU i ovim Pravilima.
p. POSLOVNICA - fizička trgovina koju vodi prodavatelj. Popis dostupnih poslovnica prikazan je prilikom narudžbe.
r. INTERNET TRGOVINA - platforma koja omogućuje kupcu naručivanje proizvoda te pružanje usluga koje nudi prodavatelj, Internet trgovina koju vodi prodavatelj, čini skup međusobno povezanih web stranica, dostupnih na sljedećoj adresi: www.ecipele.hr, kao i putem aplikacije.
s. PRODAVATELJ - MODIVO S.A. sa sjedištem u Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, čije spise čuva Okružni sud u Zielona Góra, VIII Trgovački odjel, pod KRS broj 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861, BDO 000031285 s temeljnim kapitalom: 2.008.001 PLN, uplaćen u cijelosti; e-mail adresa: [email protected], kontakt broj: +385 1353 5991 (razgovor se naplaćuje sukladno tarifi koju kupac ima ugovorenu s odabranim operaterom).
t. SADRŽAJ/SADRŽAJI - tekst, grafički ili multimedijski elementi (kao što su informacija o proizvodu, slike proizvoda, promotivni video, opisi, komentari) u sastavu, u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima i slike pojedinaca koji se distribuiraju i kao dio Internet trgovine od strane prodavatelja, suradnika prodavatelja, kupca ili druge osobe koja koristi Internet trgovinu, prema potrebi.
u. UGOVOR O PRODAJI - kupoprodajni ugovor u smislu Zakona o obveznim odnosima, u vezi prodaje prodavatelja kupcu proizvoda uz plaćanje cijene i svih dodatnih naknada, uključujući troškove dostave, čiji su uvjeti određeni posebno u ovim Pravilima. Kupac i prodavatelj zaključuju kupoprodajni ugovor putem sredstava daljinske komunikacije, nakon što prodavatelj prihvati narudžbu pod uvjetima navedenim u ovim pravilima. Kupoprodajni ugovor definira posebno proizvod, njegove glavne karakteristike, cijenu, troškove dostave i ostale relevantne uvjete. Svaki je proizvod predmet posebnog kupoprodajnog ugovora. Ovo se također koristi ako prodavatelj, kao dio funkcionalnosti internetske trgovine, iz objektivnih (materijalnih) razloga sklapa ili uvjetuje sklapanje ugovora o prodaji određenog proizvoda sklapanjem drugog ugovora o prodaji, zbog izravne veze između tih proizvoda. Prodavatelj može zaključiti kupoprodajni ugovor s kupcem koji nije potrošač i kao rezultat sklapanja ugovora bez pridržavanja postupka navedenog u ovim Pravilima, a koji će na zahtjev bilo koje strane ugovora o prodaji biti potvrđen e-poštom.
v. USLUGA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA - elektroničke usluge u smislu Zakona o elektroničkoj trgovini koje prodavatelj pruža kupcu putem Internet trgovine, u skladu s ugovorom o pružanju usluga. U mjeri u kojoj usluge pružaju subjekti koji surađuju s prodavateljem, relevantne odredbe o pravilima korištenja tih usluga uključene su u propise o pružanju usluga od strane tih subjekata.
w. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA, ZAKON (Narodne novine NN 19/22) ovim se Zakonom uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga.
x. TEHNIČKI UVJETI - minimalni tehnički zahtjevi koji moraju biti ispunjeni za suradnju s IT sustavom koji koristi prodavatelj, uključujući zaključivanje ugovora o pružanju usluga ili zaključivanje kupoprodajnog ugovora: (1) računalo, prijenosno računalo ili drugi multimedijski uređaj s pristupom internetu (u slučaju kao što su aplikacije - mobilni uređaj); (2) pristup elektroničkoj pošti; (3) web-preglednik: Mozilla Firefox verzije 17.0 i novije ili Internet Explorer verzija 10.0 i novije, Opera verzija 12.0 i novija, Google Chrome verzija 23.0. i novije, Safari verzija 5.0 i novije; (4) preporučena minimalna razlučivost zaslona: 1024x768; (5) omogućavanje kolačića i podrške za JavaScript u web pregledniku; u slučaju zaključenja kupoprodajnog ugovora telefonom; (6) korištenjem telefona u slučaju korištenja aplikacije; (7) na mobilnom uređaju korištenje operativnog sustava: Android verzija 4.0.3 ili više, iOS verzija 9.0.4 ili više, a u odnosu na korištenje određenih značajki također i (8) usluga kamere i geolociranja (GPS). Za zaključivanje kupoprodajnog ugovora, kupac mora imati aktivnu adresu e-pošte, te u određenim slučajevima tipkovnicu ili drugi uređaj koji omogućuje ispravno popunjavanje elektroničkih obrazaca.
y. NARUDŽBA - izjava kupca da želi slobodnom voljom sklopiti ugovor o prodaji na daljinu sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije, navodeći proizvod za koji kupac podnosi ponudu za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i podatke o kupcu potrebne za moguće zaključivanje i izvršavanje kupoprodajnog ugovora. Svaka narudžba proizvoda tretirat će se kao neovisna ponuda kupca za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Na ovaj način, u slučaju eventualnih reklamacija i povrata određenih proizvoda, kupac ne mora vraćati sve proizvode koje je naručio, nego samo proizvod na koji se reklamacija odnosi. Ovo se također koristi ako prodavatelj, kao dio funkcionalnosti internetske trgovine, iz objektivnih (materijalnih) sklapa ili uvjetuje sklapanje ugovora o prodaji određenog proizvoda sklapanjem drugog ugovora o prodaji, zbog izravne veze između proizvoda. Naručitelju se može dodijeliti jedan broj i sve ponude će se obrađivati paralelno. Prihvaćanje narudžbe znači sklapanje kupoprodajnog ugovora (vidi gore).

 

II. USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U ONLINE TRGOVINI I APLIKACIJA

1. Prodavatelj besplatno pruža kupcima sljedeće usluge:

a. korisnički račun,
b. omogućava kupcima naručivanje te sklapanje kupoprodajnih ugovora, pod uvjetima utvrđenim u ovim Pravilima;
c. pružanje personaliziranih reklamnih sadržaja kupcima;
d. omogućava kupcima korištenje usluge košarice;
e. omogućava pregledavanje sadržaja postavljenog u Internet trgovini;
f. Newsletter;
g. sklopu aplikacije korisnici mogu koristiti opcije (sljedeće se odredbe mogu primijeniti na trenutne elektroničke usluge ili usluge koje će se uvesti u budućnosti - mogućnost korištenja određenih elektroničkih usluga proizlazi iz trenutne funkcionalnosti aplikacije):

- skeniranja putem kamere i spremanja bar-kodova odabranih proizvoda kako bi korisnik mogao usporediti cijene;
- predstavljanja proizvoda u Internet trgovini na temelju fotografija odabranih proizvoda koje je kupac učitao;
- pretraživanje putem lokacije željene poslovnice ili određenog mjesta preuzimanja;
- filtiriranje predstavljenih proizvoda ili promocija, npr. po veličini koju je naznačio kupac (npr. veličina obuće) ili po kategoriji koju je naznačio kupac (npr. proizvodi za muškarce/žene/djecu);
- prezentiranje trenutnih obavijesti izravno na zaslonu mobilnog uređaja ("push" obavijest);
- stvaranja popisa omiljenih proizvoda.

2. Pored toga, prodavatelj besplatno pruža kupcima koji su otvorili korisnički račun sljedeće usluge putem Internet trgovine :

a. održavanje sesije kupca nakon prijave na korisnički račun (putem internet preglednika ili aplikacije);
b. uvid u povijest narudžbi putem korisničkog računa

3. Korištenje korisničkog računa moguće je nakon što kupac izvrši sljedeće korake:

a. popunjavanje registracijskog obrasca i prihvaćanje odredaba ovih Pravila,
b. klikom na polje "Registriraj se"

4. Ugovor o pružanju usluga zaključuje se kad kupac primi potvrdu o zaključenju ugovora o pružanju usluga koju mu je prodavatelj poslao na e-mail koji je kupac upisao tijekom registracije. Korištenje korisničkog računa je besplatno i vremenski neograničeno. Korisnik može u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, ukloniti korisnički račun slanjem zahtjeva prema prodavatelju, posebice putem e-maila na: [email protected] ili u pisanom obliku na adresu: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Otvaranje korisničkog računa nije nužno za narudžbu u Internet trgovini. Prodavatelj može uvesti takvo ograničenje u funkcionalnosti Internet trgovine, posebno zbog odnosa određenog proizvoda ili vrste proizvoda s uslugama pruženih na korisničkom računu.
5. Kupac započinje korištenje košarice dodavanjem prvog proizvoda u košaricu.
6. Košarica se pruža besplatno te je jednokratna i završava kada je narudžba izvršena ili kada kupac prestane putem nje izdavati narudžbu. Košarica pamti podatke o proizvodima koje je kupac odabrao i nakon završetka sesije preglednika ili aplikacije, uključujući odjavu, u periodu ne dužem od 7 dana, međutim, ne osigurava dostupnost proizvoda odabranih od strane kupca tako da bi se omogućila predaja narudžbe u kasnijem trenutku. Ako košaricu koriste kupci prijavljeni na korisnički račun putem internet preglednika, sadržaj košare bit će sinkroniziran s korisničkim računom i zatim pokrenut putem aplikacije (i obrnuto).
7. Kupac se posebno obvezuje na:

a. pružanje samo istinitih i svih potrebnih  osobnih podataka u obrascima kao i u sklopu Internet trgovine;
b. odgovorno i brzo ažuriranje podataka, uključujući osobne podatke, dostavljene od strane kupca prodavatelju u vezi sa zaključivanjem ugovora o pružanju usluga ili ugovora o prodaji, posebno u onoj mjeri koja je potrebna za njihovo pravilno izvršavanje. Kupac može u bilo kojem trenutku promijeniti podatke unesene prilikom otvaranja korisničkog računa koristeći opcije dostupne unutar korisničkog računa;
c. korištenje usluga i funkcionalnosti prodavatelja na način koji ne ometa rad prodavatelja, Internet trgovine ili aplikacije;
d. korištenje usluge i funkcionalnosti koje je prodavatelj učinio dostupnim na način usklađen s odredbama zakona, prisilnih propisa i moralom društva;
e. korištenje usluga i funkcionalnosti omogućenih od strane prodavatelja na način koji nije teret za ostale kupce i za prodavatelja;
f. pravovremeno plaćanje cijene i ostalih troškova koje su utvrdili kupac i prodavatelj u cijelosti;
g. pravodobno preuzimanje naručenih proizvoda  i plaćanje prilikom isporuke;
h. to da neće pružati niti staviti na raspolaganje unutar trgovine sadržaj zabranjen zakonom, posebno sadržaj koji krši vlasnička prava trećih strana ili njihova osobna prava;
i. ne poduzimati radnje poput:

- slanje ili stavljanje neželjenih komercijalnih podataka u Internet trgovinu ili stavljanje bilo kojeg sadržaja koji krši zakon (nema ilegalnog sadržaja);
- poduzimanje IT aktivnosti ili bilo koje druge aktivnosti usmjerene na posjedovanje informacija koje nisu namijenjene kupcu, uključujući podatke drugih kupaca ili uplitanje u pravila ili tehničke aspekte poslovanja trgovine, prijave i obrade plaćanja;
- neovlaštene izmjene sadržaja dostavljenog od strane prodavatelja, posebno cijena ili opisa proizvoda koji su navedeni u sklopu trgovine;

j. preuzimanje aplikacije samo sa ovlaštenih i legalnih izvora

8. Prigovori povezani s pružanjem elektroničkih usluga ili aplikacija, mogu se podnijeti, na primjer:

a. u pisanom obliku na adresu: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra;
b. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: [email protected]

9. Korisniku se preporučuje u opisu prigovora navesti: (1) podatke i okolnosti u vezi s predmetom prigovora, posebno vrstu i datum nepravilnosti; (2) kupčev zahtjev i (3) kontaktni podaci osobe koja podnosi prigovor - ovo će olakšati i ubrzati razmatranje prigovora od strane prodavatelja. Uvjeti iz prethodne rečenice imaju oblik preporuke i ne utječu na valjanost podnesenih žalbi. Vaše prigovore ćemo razmotriti bez obzira da li ste prigovor izjavili vodeći se našim preporukama o sadržaju istoga
10. Prodavatelj će odgovoriti na prigovor odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, u skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača, osim ako drugačiji datum proizlazi iz zakonskih odredaba ili posebnih propisa.
11. Prodavatelj može omogućiti kupcu da besplatno preuzme aplikaciju na svoj mobilni uređaj iz internet trgovina s mobilnim aplikacijama, posebno:

a. Apple App Store, za mobilne uređaje s iOS operativnim sustavom;
b. Google Play/Play Store, za mobilne uređaje s Android operativnim sustavom.

12. Korištenje aplikacije preuzete iz izvora koji nije naveden u točki II.11, povezan je s rizikom kršenja integriteta aplikacije i povezanosti sa zlonamjernim softverom, što predstavlja prijetnju sigurnosti kupčevog mobilnog uređaja i podataka pohranjenih u njemu.
13. Da bi koristio aplikaciju, kupac treba:

a. upoznati se s ovim Pravilima i informacijama i prihvatiti ih,
b. preuzeti aplikaciju iz neke od internet trgovina navedenih u točki II.11.,
c. instalirati aplikaciju na svoj mobilni uređaj koristeći upute prikazane nakon pokretanja postupka instalacije ili dane u internet trgovinama iz točke II.11.

14. Aplikacija se putem interneta povezuje na Internet trgovinu.
15. Prodajne funkcije prodavatelja koriste se za pružanje elektroničkih usluga na pristupačan način, omogućujući kupcu upotrebu Internet trgovine, uključujući upoznavanje sa sadržajem, proizvodima i cijenama.
16. Aplikacija koristi tehnologiju koja pohranjuje i dobiva pristup ID kupca, omogućujući aplikaciji da radi izvan mreže i sprema preferencije kupca koji nije prijavljen u aplikaciju (koji uključuje pristup memoriji mobilnog uređaja). Aplikacija pohranjuje trenutni ID kupca sve dok se korisnik ne prijavi u aplikaciju, promijeni web mjesto aplikacije u internet trgovini koja posluje u drugoj zemlji ili deinstalira (ukloni) aplikaciju s mobilnog uređaja.
17. Kako bi se koristila funkcionalnost aplikacije na način koji je opisan ranije  u točci II.1.g., potrebno je da kupac izričito pristane da aplikacija pristupi određenim funkcionalnostima kupčevog mobilnog uređaja, izrazi dobrovoljni pristanak za primanje "push" obavijesti ili prodavatelju dostavi informacije o svojim preferencijama.
18. Kupac može u bilo kojem trenutku povući suglasnosti iz točke II.17. ili deinstalirati (ukloniti) aplikaciju sa svojeg mobilnog uređaja koristeći postavke uređaja.

 

III. UVJETI SKLAPANJA UGOVORA O PRODAJI

1. Glavne značajke usluge, uključujući predmet usluge i način komunikacije s kupcem, navedene su na stranici proizvoda ili na drugi način prikladan za određeni proizvod, kao dio Internet trgovine.
2. Prodavatelj zaprima narudžbe za proizvode na sljedeći način:

a. u Internet trgovini;
b. putem kontakta sa službom za korisnike:

- telefonom;
- putem e-maila;
- pomoću softvera kao što je chat na web mjestu Internet trgovine.

3. Kao dio razvoja proizvoda ili usluga dostupnih u Internet trgovini i zbog njihove specifičnosti, prodavatelj može uvesti ograničenja u načinima ispostavljanja narudžbe za određene proizvode. U slučaju nekoliko narudžbi istovremeno, od kojih se gore spomenuto ograničenje odnosi na barem jedan naručeni proizvod, to može utjecati na dostupnost načina slanja narudžbi i za preostale.
4. Kao dio razvoja pruženih usluga, prodavatelj može uvesti druge načine slanja narudžbi putem sredstava komunikacije na daljinu, pod uvjetima utvrđenim u ovim pravilima.
5. Sklapanje kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja se događa nakon što  prodavatelj prihvati narudžbu.
6. Prodavatelj omogućuje kupcu da putem Internet trgovine narudžbu izvrši na sljedeći način:

a. Kupac dodaje odabrani proizvod/proizvode u košaricu, a zatim ide u obrazac za narudžbu. Prodavatelj može pružiti dodatne usluge za proizvod dodan u košaricu u sklopu Internet trgovine, npr. personalizacija, dodavanje drugih srodnih proizvoda koji nisu dostupni za samostalnu prodaju u Internet trgovini.
b. Kupac koji ima korisnički račun potvrđuje u obrascu za narudžbu da su podaci potrebni za sklapanje i ispunjenje kupoprodajnog ugovora ispravni. Korisnik koji nema korisnički račun mora samostalno ispuniti obrazac za narudžbu u pogledu svojih podataka potrebnih za sklapanje i ispunjenje ugovora o prodaji. U svakom slučaju, davanje zastarjelih ili lažnih podataka od strane kupca može spriječiti ispunjenje ugovora. U obrascu za narudžbu potrebno je navesti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu (ulica, kuća/stan, poštanski broj, grad, država), e-mail adresu, kontakt telefon i podatke u vezi s kupoprodajnim ugovorom: proizvod/i, količina proizvoda, ako je primjenjivo- vrsta, boja i veličina proizvoda, te mjesto i način isporuke proizvoda, kao i način plaćanja. Kupcima koji nisu potrošači, također je potrebno navesti tvrtku, a ako su zatražili izdavanje R1 računa, potreban je i OIB društva. Kao dio razvoja proizvoda ili usluga dostupnih u Internet trgovini, prodavatelj može nametnuti obvezu kupcu i u sadržaju obrasca za narudžbu ili na drugom prikladnom mjestu davanja i drugih relevantnih podataka o proizvodu ili osobnih podataka koji su mu potrebni, posebno zbog prirode proizvoda ili usluge, npr. za personaliziranje proizvoda. Naknadne promjene i izdavanje R1 računa i računa nije moguće. Kupci su dužni prilikom kupnje dostaviti potpune i točne podatke. 
c. Kupac odabire jedan od načina dostave koji je osigurao prodavatelj.
d. Kupac odabire način plaćanja cijene i svih ostalih troškova (primjerice dostava) ugovora o prodaji naznačenih u obrascu narudžbe. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.
e. Kupac šalje narudžbu prodavatelju (podnosi ponudu) koristeći funkcionalnost Internet trgovine koja je u tu svrhu dostupna (gumb: "IZVRŠITE NARUDŽBU SADA."). U slučaju kupca koji nema korisnički račun i nije prethodno prihvatio Pravila, potrebno je i prihvaćanje Pravila označavanjem prazne kućice pored teksta:
f. Prilikom narudžbe, sve dok se ne pritisne gumb "IZVRŠITE NARUDŽBU SADA.", kupac ima mogućnost ispravljanja unesenih podataka unutar panela "Košarica" dodavanjem ili uklanjanjem predmeta iz košarice. Brisanjem određenog predmeta može se automatski ukloniti i drugi predmet iz košarice zbog izravne veze između proizvoda.
g. Ovisno o odabranom načinu plaćanja, korisnik može biti preusmjeren na web stranice vanjskog pružatelja usluga platnog prometa kako bi izvršio plaćanje.

7. Ako prodavatelj na vlastitu inicijativu predloži potrošaču da sklopi kupoprodajni ugovor koristeći druga sredstva daljinske komunikacije, uključujući telefon:

a. Prodavatelj šalje potrošaču elektroničku poruku kojom potvrđuje sadržaj predloženog kupoprodajnog ugovora koji se ima smatrati pozivom za stavljanjem ponude,
b. Potrošač šalje narudžbu prodavatelju putem poruke na adresu e-pošte s koje je dobio potvrdu iz točke III.6.a,
c. U slučaju potrošača koji nema korisnički račun i nije prethodno prihvatio Pravila, potrošač mora prihvatiti Pravila.

8. Osim onih iz točke III.6, na sklapanje kupoprodajnog ugovora korištenjem drugih sredstava daljinske komunikacije, uključujući telefon, na inicijativu potrošača, primjenjuju se dolje navedeni stavci, uzimajući u obzir okolnosti i sredstva daljinske komunikacije.
9. Prodavatelj, kao odgovor na narudžbu, odmah upućuje kupcu automatsku poruku na e-mail adresu koju je kupac dao u tu svrhu s potvrdom primitka narudžbe i početkom njene obrade.
10. Nakon obrade narudžbe, bez nepotrebnog odgađanja, prodavatelj na kupčevu e-mail adresu šalje poruku koja sadrži:

a. potvrdu o prihvaćanju jedne ili više pojedinačnih ponuda za proizvode podnesene u okviru narudžbe i potvrdu sklapanja kupoprodajnog ugovora (prihvaćanje narudžbe za proizvode navedene u poruci); ili
b. podatke o neprihvaćanju ponude za proizvode podnesene u okviru narudžbe.

11. Kupoprodajni ugovor sklapa se nakon potvrđivanja ponude, tj. kada kupac primi poruku iz točke III.10.a. u opsegu proizvoda koji su tamo navedeni. U slučaju proizvoda izrađenih prema specifikacijama potrošača, kupoprodajni ugovor zaključuje se nakon potvrde ponude, tj. nakon što kupac primi poruku iz točke III.9.a. u opsegu proizvoda koji su tamo navedeni, osim ako prodavatelj odmah obavijesti kupca o nemogućnosti obavljanja usluge u okviru naručenih proizvoda. Tada kupoprodajni ugovor nije sklopljen. Prodavatelj šalje kupcu potvrdu na adresu e-pošte koju je dao kupac.
12. U slučaju da nije moguće prihvatiti sve ili neke ponude podnesene u sklopu narudžbe, Služba za korisnike će kontaktirati kupca radi:

a. informiranja kupca o nemogućnosti prihvaćanja svih ponuda podnesenih u okviru naloga za sklapanje kupoprodajnog ugovora; ili
b. potvrde kupčeve suglasnosti za dovršenje narudžbe u dijelu u kojem je prodavatelj pristao prihvatiti ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. U ovom slučaju, kupac može otkazati cijelu narudžbu (u odnosu na sve ponude). Otkazivanje narudžbe od strane kupca oslobađa prodavatelja od obveze njegovog ispunjenja. U slučaju otkazivanja narudžbe, primjenjuje se točka III.12 u nastavku.

13. Ako nije moguće prihvatiti ponudu/ponude navedene sklopu narudžbe, kupoprodajni ugovor u okviru proizvoda koji je naznačila Služba za korisnike neće se zaključiti, a prodavatelj će odmah, a najkasnije u roku od 14 dana, vratiti kupcu novčani iznos koji je uplatio u mjeri u kojoj ugovor o kupoprodaji nije zaključen. Odredbe točke VIII.6. Pravila koriste se u skladu s tim.
14. Neovisno o tome, prodavatelj može obavijestiti kupca o statusu narudžbe, posebno slanjem poruka na e-adresu koju je dao kupac, SMS-om ili kontaktiranjem telefonom.
15. Prodavatelj nastoji osigurati dostupnost proizvoda i provedbu kupoprodajnog ugovora. Ako je nemoguće izvršiti uslugu te u drugim slučajevima više sile primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.
16. Ukupna vrijednost narudžbe uključuje cijenu, troškove dostave i sve ostale troškove dodatnih, neobaveznih usluga koje odabere kupac. Prodavatelj može odrediti prag za minimalnu vrijednost narudžbe za koju je dostava proizvoda besplatna. O ukupnoj cijeni koja uključuje poreze na proizvode koji su predmet narudžbe, kao i troškovima dostave (uključujući troškove prijevoza i poštanskih usluga) i ostalim troškovima (primjerice trošak naknadnog preusmjeravanja pošiljke kada kupac izmijeni adresu preuzimanja nakon slanja narudžbe), a kada se iznos tih troškova ne može utvrditi - kupac je informiran tijekom podnošenja narudžbe o potrebi prihvaćanja tih troškova, kao i u trenutku kada kupca izražava želju za sklapanje ugovora.
17. Promocije koje su na snazi u Internet trgovini ne mogu se kombinirati, osim ako nije drugačije naznačeno.

 

IV. NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA PROIZVODA

1. Prodavatelj omogućuje kupcu različite načine plaćanja prema kupoprodajnom ugovoru.
2. Trenutno dostupni načini plaćanja navode se u Internet Trgovini na kartici "Metode plaćanja" i svaki put kada kupac želi sklopiti kupoprodajni ugovor. Dostupni načini plaćanja mogu ovisiti o načinu isporuke ili proizvodu koji odabere kupac. Dostupni načini plaćanja mogu se promijeniti ako se istodobno izvrši nekoliko narudžbi, posebno zbog proizvoda koji su obuhvaćeni njima.
3. Plaćanje iznosa narudžbe elektroničkim putem i debitnim/kreditnim karticama vrši se u skladu s izborom kupca putem ovlaštenih servisa.
4. Ako Prodavatelj ne primi uplatu Kupca koji je odabrao plaćanje unaprijed, tj. elektroničkim plaćanjem ili plaćanje karticom, u roku od 20 minuta od podnošenja narudžbe, ponuda koju je Kupac postavio slanjem narudžbe neće biti obrađena. Kupac također može, sve dok ne primi poruku o slanju otkazati narudžbu, kontaktirajući Prodavatelja putem Službe za korisnike što ne utječe na njegovo pravo na jednostrani raskid ugovora - međutim, to se ne primjenjuje kada je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. 
5. Ako kupac odabere plaćanje pouzećem, kupac je dužan izvršiti plaćanje prilikom preuzimanja isporuke. Odbijanje prihvaćanja proizvoda, unatoč omogućenog novog primjerenog roka, uvjet je raskida kupoprodajnog ugovora. Kupac također može otkazati narudžbu u određenom roku bez nastanka posljedica, što ne utječe na njegovo pravo na jednostrani raskid ugovora - međutim, to se ne to se ne primjenjuje kada je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

 

V. TROŠKOVI, ROK I NAČINI DOSTAVE PROIZVODA

1. Dostava proizvoda dostupna je na teritoriju Republike Hrvatske i odabranim zemljama navedenim na kartici "Vrijeme i metode dostave" u Internet trgovini.
2. Dostava proizvoda se plaća, osim ako ugovorom o kupoprodaji nije drugačije određeno. Trenutno dostupni načini i troškovi isporuke proizvoda naznačeni su kupcu na kartici "Troškovi dostave" u Internet Trgovini i svaki put  kada Kupac želi sklopiti kupoprodajni ugovor.
3. Dostupni načini dostave mogu ovisiti o načinu plaćanja ili proizvodu kojeg odabere kupac. Dostupni načini isporuke mogu se promijeniti ako se istodobno pošalju nekoliko narudžbi, posebno zbog proizvoda koji su njima obuhvaćeni.
4. Ukupno vrijeme čekanja do primitka proizvoda od strane kupca (datum isporuke) sastoji se od vremena u kojem prodavatelj priprema narudžbu za isporuku i vremena isporuke proizvoda od strane prijevoznika.
5. Rok za isporuku proizvoda kupcu je do 14 radnih dana, osim ako je u opisu navedenog proizvoda ili prilikom narudžbe naveden kraći rok.
6. Vrijeme pripreme narudžbe za isporuku od strane prodavatelja svaki put se prikazuje na podstranici određenog proizvoda i računa se od dana (početak razdoblja isporuke):

a. terećenja prodavateljevog bankovnog računa ili računa za namirenje - ako kupac odabere način plaćanja bankovnim prijenosom, elektroničkim plaćanjem ili debitnom/kreditnom karticom
b. zaključivanja kupoprodajnog ugovora - ako kupac odabere način plaćanja prilikom isporuke.

7. Gore navedenom vremenu treba dodati vrijeme isporuke proizvoda od strane određenog prijevoznika, što ovisi o obliku isporuke koji je odabrao kupac, a svaki se put prikazuje na podstranici određenog proizvoda i na kartici "Izvršavanje narudžbe" u Internet trgovini.
8. U slučaju istodobne predaje narudžbe za nekoliko proizvoda s različitim datumima isporuke, za konačni datum isporuke uzima se datum isporuke proizvoda za koji je određen najduži rok, a isti ne može biti dulji od 14 radnih dana.
9. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod, može zatražiti da se paket zadrži na maksimalno 5 dana u PaketShopu. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

 

VI. REKLAMACIJA PROIZVODA I ODGOVORNOST ZA MATERIJALNI NEDOSTATAK

1. Osnova i opseg prodavateljeve odgovornosti prema kupcu ako prodani proizvod ima materijalni nedostatak navedeni su u odredbama Zakona o obveznim odnosima.
2. Proizvodi predstavljeni u Internet trgovini mogu biti pokriveni jamstvom proizvođača ili prodavatelja. Detaljni uvjeti jamstva i njegovo trajanje navedeni su u jamstvenom listu koji je izdao jamac i koji je priložen kupcu uz proizvod.
3. Prodavatelj je dužan kupcu prodati proizvod bez nedostataka. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda.
4. Kupac može obavijestiti prodavatelja o materijalnom nedostatku pisanim putem na adresu: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Ako se prigovor odnosi na proizvod, preporučljivo je poslati prigovor i proizvod prodavatelju, kako bi imao mogućnost pregleda proizvoda. Pojedinosti o načinima besplatne dostave proizvoda prodavatelju nalaze se u Internet trgovini u kartici "Reklamacije".
5. Kupac može obavijestiti prodavatelja o materijalnom nedostatku i putem e-maila na adresu [email protected]. Preporučljivo je putem e-mail poruke obavijestiti trgovca o kakvom se materijalnom nedostatku radi i priložiti fotografiju proizvoda kako bi trgovac što brže i efikasnije otklonio nastali problem. Ukoliko ne bude moguće riješiti problem na ovaj način, trgovac će uputiti kupca da mu dostavi proizvod na adresu: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra.
6. Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca.
7. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.
8. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
9. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
10. Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

a. uklanjanje nedostatka,
b. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
c. sniženje cijene.

11. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor. Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.
12. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.
13. Nedostatak postoji:

- ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
- ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
- ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
- ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
- ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
- ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
- ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
- ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
- ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
- ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

13. Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.
14. Kupcu se preporučuje da u opisu reklamacije navede: (1) podatke i okolnosti u vezi s predmetom prigovora, posebno vrstu i datum oštećenja; (2) zahtjev u pogledu načina uklanjanja nedostatka na proizvodu koji je bio predmet kupoprodajnog ugovora ili izjavu o smanjenju cijene ili izjavu o raskidu od kupoprodajnog ugovora; i (3) kontaktne podatke osobe koja podnosi prigovor - to će olakšati i ubrzati razmatranje žalbe od strane prodavatelja. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici samo su preporuke i ne utječu na valjanost podnesenih prigovora bez preporučenog sadržaja istog.
15. Prodavatelj će odgovoriti na prigovor kupca najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka.
16. U slučaju da prodavatelj odgovori na prigovor kupca i udovolji njegovom zahtjevu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, kupac će biti dužan isporučiti proizvod o trošku prodavatelja na adresu ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Pojedinosti o načinu dostave proizvoda prodavatelju bez naknade od strane kupca možete pronaći na Internet trgovini na kartici" Reklamacija". MODIVO S.A. snosi troškove preuzimanja proizvoda kad se utvrdi da postoji nedostatak za koji MODIVO S.A. odgovara.
17. Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Pravilima i Zakonom o zaštiti potrošača.
18. U slučaju eventualnog spora prodavatelj i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, potrošač može pokrenuti postupak protiv prodavatelja bilo pred sudovima države članice u kojoj prodavatelj ima domicil, ili, neovisno o domicilu prodavatelja, pred sudovima mjesta gdje potrošač ima domicil. Prodavatelj može pokrenuti postupak protiv potrošača samo pred sudovima države članice u kojoj potrošač ima domicil. Ova pravila ne utječu na pravo podizanja protutužbe pred sudom pred kojim, u skladu s ovim pravilima, teče prvotni postupak. U postupcima pokrenutima prema ovoj točci u vezi ugovora o kupoprodaji, primjenjivat će se pravo Republike Hrvatske.

 

VII. IZVANSUDSKE METODE RAZMATRANJA REKLAMACIJA I PRAVILA POSTUPANJA U OVIM POSTUPCIMA

1. Korištenje izvansudskog postupka razmatranja reklamacije i potraživanje naknade štete je dobrovoljno. Sljedeće su odredbe informativnog karaktera i ne predstavljaju obvezu prodavatelja za korištenje izvansudskog rješavanja sporova. Izjavu o pristanku ili odbijanju sudjelovanja u postupku izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova prodavatelj donosi u pisanom obliku ili drugom trajnom mediju u slučaju da nakon prigovora potrošača spor nije riješen.
2. Kupac koji je potrošač ima sljedeće mogućnosti korištenja izvansudskih postupaka razmatranja i ostvarenja svojih prava:

a. Rješavanje sporova je moguće pred tijelima za mirenje,
b. Kupac može podnijeti žalbu putem internetske platforme ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma je također izvor informacija o oblicima izvansudskog rješavanja sporova koji se mogu pojaviti između poduzetnika i potrošača.

3. Potrošači mogu više informacija o svojim pravima i načinima ostvarivanja istih saznati na stranicama tijela koja pružaju pomoć i savjetodavne usluge potrošačima u Republici Hrvatskoj, kao što su:

a. Europski potrošački centar Republika Hrvatska http://ecc-croatia.hr/
b. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača http://www.huzp.hr/
c. POTROŠAČ Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske https://www.potrosac.hr/
d. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA https://www.rozp.hr/

 

VIII. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Potrošač koji je sklopio ugovor na daljinu može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana bez ikakvog navođenja razloga i bez bilo kakvih troškova osim troškova predviđenih zakonom.
2. Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.
3. Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.
4. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.
5. Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana. Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.
6. Navedeno se ne odnosi na ugovor čiji je predmet roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. Ostvarivanje bilo kojeg od gore navedenih prava ne utječe na druge ugovore, posebno u mjeri u kojoj:  

a. su zaključeni zajedno s ugovorom obuhvaćenim izjavom o odustajanju kao rezultat toga što je kupac predao više narudžbi istovremeno, ili
b. prodavatelj je uvjetovao sklapanje ili sadržaj ugovora obuhvaćen izjavom o odustajanju zaključenjem drugog ugovora, zbog izravne veze između proizvoda.

7. Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom: 

- u pisanom obliku na adresu: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra;
- u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: [email protected];
- pomoću obrasca za odustajanje koji je priložen kao Prilog 1. ovim Pravilima.

8. Potrošač može koristiti obrazac za odustajanje, ali nije obvezan.
9. U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora na daljinu, ugovor se smatra raskinutim.
10. Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, na fizičku adresu ili adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.
11. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.
12. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. U slučaju da se sredstva ne mogu vratiti istim načinom plaćanja koji je koristio Potrošač zbog toga što Prodavatelj više ne podržava određeni način plaćanja, Prodavatelj će izvršiti povrat sredstava koristeći način plaćanja koji će u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati svojstvima načina plaćanja koji je prethodno koristio Potrošač.
13. Potrošač je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od kupoprodajnog ugovora, vratiti proizvod prodavatelju ili ga predati osobi ovlaštenoj od strane prodavatelja za preuzimanje, osim ako prodavatelj nije ponudio da će sam preuzeti proizvod. Potrošač može vratiti proizvod na sljedeću adresu: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Po mogućnosti kupac treba predočiti i dokaz o kupnji proizvoda ili ispisan elektronički dokaz o kupnji Proizvoda.
14. Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.
15. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
16. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.
17. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti kupca.
18. Pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušteno u sljedećim slučajevima kada je:

a. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
b. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
c. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
d. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

19. Prodavatelj nudi kupcima i tzv. „Prošireno pravo na odustajanje” koje kupac ima mogućnost iskoristiti od 15.-30. (petnaestog do tridesetog) dana od dana navedenih u točkama VII. 2, 3 i 4. 
20. Prošireno pravo na odustajanje pripada potrošaču samo u odnosu na kompletne, neoštećene i neiskorištene proizvode, koji posjeduju sve etikete i sigurnosne elemente, koji su stavljeni na proizvod u trenutku kada ga potrošač ili treća osoba na njega navede. Potrošač gubi prošireno pravo na odustajanje prilikom korištenja proizvoda na način koji nadilazi ono što je nužno za utvrđivanje njegove prirode, karakteristika i funkcioniranja. Na sve ostale aspekte Proširenog prava na odustajanje (obveze prodavatelja, obveze kupca i slično), primjenjuju se gore propisane odredbe kojima se uređuje pravo na jednostrani raskid u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 

IX. LICENCA

1. Ekskluzivna prava na sadržaj koji je dostupan ili objavljen kao dio Internet trgovine od strane prodavatelja ili njegovih suradnika, posebno autorska prava, naziv Internet trgovine (zaštitni znak), njenih grafičkih elemenata, softvera (uključujući aplikaciju) i prava na bazu podataka podložna su pravnoj zaštiti i daju se prodavatelju ili subjektima s kojima je prodavatelj sklopio relevantne ugovore. Kupac ima pravo na gore navedene sadržaj, uključujući aplikaciju, bez naknade, kao i za upotrebu sadržaja koji je objavljen u skladu sa zakonom i koji je drugim kupcima već distribuiran u sklopu Internet trgovine, ali samo za osobnu upotrebu i samo za ispravnu upotrebu Internet trgovine, po cijelom svijetu. Korištenje sadržaja, uključujući aplikaciju, na drugim područjima dopušteno je samo na temelju izričitog, prethodnog pristanka ovlaštenog tijela u pisanom obliku, pod prijetnjom ništetnosti.
2. Objavljujući kao dio Internet trgovine (uključujući putem aplikacije) bilo koji sadržaj, posebno grafiku, komentare, mišljenja ili izjave na korisničkom računu ili negdje drugdje u Internet trgovini, kupac prodavatelju daje neisključivu, besplatnu licencu za upotrebu, snimanje, promjenu, uklanjanje, dovršavanje, javno izvođenje, javno prikazivanje, reprodukciju i širenje (posebno na Internetu) ovog sadržaja diljem svijeta. Ovo pravo uključuje pravo na dodjelu podlicenciranja u mjeri opravdanoj provedbom kupoprodajnog ugovora ili ugovora o uslugama (uključujući funkcioniranje i razvoj Internet trgovine), kao i ovlaštenje za samostalno ili preko trećih strana ostvarivanje ovisnih prava na razvoj, prilagodbu, izmjenu i prevođenje Do mjere u kojoj korisnik nema pravo odobriti licence iz točke IX.2. kupac se obvezuje da će dobiti takve odgovarajuće licence za prodavatelja.
3. Bez obzira na gore navedeno, aplikacija je predmet autorskog prava prodavatelja. Nakon instalacije aplikacije na kupčev mobilni uređaj, prodavatelj daje kupcu neekskluzivnu licencu za upotrebu aplikacije, uključujući reprodukciju aplikacije samo u vezi s preuzimanjem na mobilni uređaj i instaliranjem i pokretanjem aplikacije na kupčevom mobilnom uređaju. Kupac može instalirati aplikaciju na bilo koji broj kupčevih mobilnih uređaja, no dopušteno je instalirati samo jednu kopiju aplikacije na jedan mobilni uređaj.
4. Klijent nema pravo posebno prevoditi, prilagoditi, promijeniti izgled ili izvršiti bilo kakve druge promjene u aplikaciji, uključujući njezin izvorni kod, osim u slučajevima dopuštenim zakonom.  Uz to, kupac nema pravo koristiti aplikaciju u komercijalne svrhe.

 

X. SPRJEČAVANJE NEZAKONITIH SADRŽAJA

1. Neizravne usluge u smislu DSA dostupne su u našoj Internet trgovini. Ove su usluge upućene primateljima na teritoriju Republike Hrvatske i to su:

a. recenzije – funkcija koja omogućuje objavljivanje recenzija o proizvodima

2. Kako bi Kupci mogli potpuno sigurno koristiti našu Internet trgovinu, ulažemo sve napore da nezakonit sadržaj eliminiramo iz gore navedenih usluga odmah nakon otkrivanja i provjere. Stoga, korištenjem naše Internet trgovine, Kupac ne smije prenositi niti objavljivati nezakonit sadržaj.
3. Nezakonit sadržaj je informacija koja, sama po sebi ili pozivanjem na određenu radnju, nije u skladu s opće važećim zakonom. Nezakonit sadržaj može uključivati posebno: sadržaj koji krši autorska prava, sadržaj koji je diskriminirajući, uvredljiv, vulgaran, potiče mržnju ili na drugi način krši osobna prava, kao i prezentacije Proizvoda i informacija o njima koji ne ispunjavaju određene zakonske uvjete ili krše prava drugih subjekata.
4. Kupac može objavljivati recenzije o Proizvodima pod uvjetom da Proizvod koji recenzira je stvarno kupio i testiro. Dodatno, zadržavamo pravo da možemo odbiti objavu recenzija koje:

a. dovode u zablud;
b. napisane su u zamjenu za naknadu;
c. sadrže reklamni ili marketinški sadržaj ili se odnose na tzv. plasman proizvoda;
d. sadrže poveznice na web-stranice;
e. krše osobna prava ili načela društvenog suživota;
f. sadrže osobne podatke ili druge osjetljive podatke;
g. ne odnose se na proizvod;
h. sadrže Sadržaj koji je vulgaran ili se općenito smatra uvredljivim, a Sadržaj recenzije se automatski provjerava po pitanju određenih riječi koje se općenito smatraju vulgarnim ili uvredljivim.

5. Možemo sami saznati za nezakoniti sadržaj, ali također možemo primiti informacije o njegovom postojanju od bilo koje osobe ili subjekta, uključujući pouzdane subjekte čijim prijavama uvijek dajemo prioritet.
6. Ne provodimo prethodnu i automatiziranu identifikaciju i provjeru nezakonitog sadržaja. Sve odluke o njima donose se kada dobijemo informaciju da postoje, od strane nadležnih osoba koje imaju odgovarajuće znanje.
7. Ako Kupac primijeti nezakoniti sadržaj u našoj usluzi, ima pravo to nam prijaviti. To može učiniti putem elektroničke kontaktne točke dostupne na web stranici Internet trgovine u kartici namjenjenoj nezakonitom sadržaju te odabirom opcije prijave istog.
8. Čim dobijemo informaciju o postojanju nazakonitog sadržaja, uklonit ćemo ga ili onemogućiti mu pristup.
9. Ako nam primatelj naše usluge pruži informacije o sadržaju koji je nezakonit ili nije u skladu s Pravilnikom, također možemo:

a. ograničiti vidljivost određenih informacija, uključujući njihovo brisanje, sprječavanje pristupa njima, depozicioniranje;
b. obustaviti ili prekinuti pružanje usluge u cijelosti ili djelomično;
c. obustaviti Račun ili raskinuti ugovore o pružanju elektroničkih usluga u vezi s Računom.

10. Odluka zajedno s obrazloženjem donesena kao rezultat prijave određenog sadržaja bit će poslana na e-mail adresu prijavitelja i zainteresiranog primatelja usluge.
11. Uvijek poštujemo temeljna prava primatelja naših usluga i pravo na slobodu izražavanja i informacija. Zainteresiranim primateljima određene usluge dajemo obrazloženje zašto smo primijenili ograničenja.
12. Ako Primatelj određene usluge, prijavljuje nezakoniti sadržaj i ne slaže se s našom odlukom ili obrazloženjem iz točke 8 ili 9, ima pravo podnijeti prigovor na isti u roku od 6 mjeseci od primitka obavijesti. Odgovor i objašenjenje šaljemo u što kraćmo mogućem roku. Prijavu potrebno je podnijeti elektroničkim putem, putem elektroničke kontaktne točke dostupne na web stranici Internet trgovine u kartici namjenjenoj nezakonitom sadržaju te odabirom opcije prijave istog.
13. U slučaju često očito neutemeljenih prijava, nakon naučitog upozorenja prijavitelja, imamo pravo obustaviti razmatranje prigovora na razdoblje do 12 mjeseci.
14. Zakonski smo dužni poduzeti korake ili dati podatke navedene u prijavi ako primimo nalog od ovlaštenog sudskog ili upravnog tijela. Ako se te radnje tiču ​​prijavitelja ili sadržaja koji je dostavio, obavijestit ćemo ga o prihvaćanju takvog naloga unutar navedenog roka, ili ako razdoblje nije navedeno, najkasnije u trenutku kada poduzmemo odgovarajuće korake. 
15. Više informacija može se dobiti na web stranici Internet trgovine u kartici namjenjenoj nezakonitom sadržaju. 

XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1. Kupčeve osobne podatke prodavatelj obrađuje kao voditelj obrade osobnih podataka.
2. Davanje osobnih podataka od strane kupca je dobrovoljno, ali potrebno za otvaranje korisničkog računa, korištenje određenih elektroničkih usluga, sklapanje i izvršenje kupoprodajnog ugovora.
3. Detaljne informacije o zaštiti osobnih podataka nalaze se na kartici "Pravila o privatnosti" koja je dostupna u Internet trgovini.

XII. RASKID UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA I PROMJENA PRAVILA 

1. Prodavatelj može u bilo kojem trenutku raskinuti Ugovor o pružanju usluga ili bilo koji ugovor o licenci s kupcem dodijeljen na temelju točke IX., uz mjesečni otkazni rok iz sljedećih važnih razloga:

a. promjena zakona koji uređuje pitanja pružanje elektroničkih usluga od strane prodavatelja koji utječu na međusobna prava i obveze utvrđene ugovorom sklopljenim između kupca i prodavatelja ili promjena u tumačenju gornjih odredbi zakona kao rezultat presuda suda, odluka, preporuka ili preporuka nadležnih ureda i tijela u određenom području;
b. promjenu načina pružanja usluga uzrokovanih isključivo tehničkim ili tehnološkim razlozima (posebno ažuriranjem tehničkih zahtjeva navedenih u ovim Pravilima);
c. promjenom opsega ili pružanja usluga na koje se koriste odredbe Pravila, uvođenjem novih, izmjenom ili povlačenjem postojećih funkcionalnosti ili usluga obuhvaćenih Pravilima od strane prodavatelja.

2. Bez obzira na sadržaj stavka 1. ove točke, uzimajući u obzir prodavateljevu posebnu brigu o zaštiti osobnih podataka kupca i njihovoj obradi tijekom odgovarajućeg razdoblja, prodavatelj može raskinuti Ugovor o pružanju usluga s trenutnim učinkom u slučaju neaktivnosti kupca u Internet trgovini neprekidno najmanje 3 godine.
3. Prodavatelj, svoju izjavu utvrđenoj u stavku 1. i 2. ove točke šalje na e-mail adresu koju je kupac dao prilikom kreiranja računa ili slanja narudžbe, a ako prodavatelj nema kupčevu e-mail adresu - kao dio obavijesti u aplikaciji.
4. Prodavatelj može s kupcem raskinuti ugovor o pružanju usluga ili bilo koji ugovor o licenci dodijeljen u skladu s točkom IX. Pravila s otkaznim rokom od 7 dana i/ili mu odbiti daljnje pravo korištenja Internet trgovine (uključujući i putem aplikacije) i narudžbe, kao i ograničiti njegov pristup dijelu ili cijelom sadržaju iz važnih razloga, tj. u slučaju grubog kršenja odredaba ovih Pravila, tj. u slučajevima kada kupac  krši odredbe točke II. stavka. 7. a, c, d, e, h, i, j Pravila (zatvoreni katalog).
5. Zbog važnih razloga, tj. u slučaju grubog kršenja ovih Pravila od strane kupca, u situaciji u kojoj je kupac prekršio odredbe točka II. stavak 7. f ili g Pravila (zatvoreni katalog), radi izbjegavanja daljnje štete, prodavatelj može ne prihvatiti kupčevu ponudu za određene oblike plaćanja ili isporuke. Ova se odredba koristi neovisno o tome koji su podaci kupca identificirani i koje podatke pruža prilikom podnošenja narudžbe, a osobito ako kupac također krši odredbe točke II. stavka 7.a. Pravila.
6. U slučaju kad kupac stavi novu narudžbu, prilikom odabira određenog načina plaćanja ili dostave, prodavatelj će kontaktirati kupca slanjem poruke na e-mail adresu kako bi obavijestio kupca o grubom kršenju Pravila i neprihvaćanju ponude korištenjem određenog načina plaćanja ili isporuke, uz navođenje alternativnih načina plaćanja ili načina isporuke. Odredbe točke IV st. 5. Pravila koriste se u skladu s tim.
7. Klijent na kojeg je primijenjena odredba stavka 4. ili 5. ove točke može koristiti Internetsku trgovinu ili koristiti određeni način plaćanja ili isporuke nakon što kontaktiraju prodavatelja (putem Službe za korisnike) i dobiju prodavateljevu suglasnost za daljnje korištenje Internet trgovine ili korištenje određenog načina plaćanja ili isporuke.
8. Pravila i dodaci Pravilima predstavljaju predugovornu obavijest u skladu s člankom 57. Zakona o zaštiti potrošača i opće uvjete poslovanja prodavatelja.
9. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na internet stranici. Izmjena i dopuna Pravila ne utječe na kupoprodajne ugovore koje su zaključili kupac i prodavatelj prije izmjene Pravila.

XIII. ODREDBE O KUPCIMA KOJI NISU POTROŠAČI (PRAVNE OSOBE)

1. Odredbe ove točke XII Pravila odnose se samo na kupce koji nisu potrošači.
2. Prodavatelj ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor sklopljen s klijentom koji nije potrošač u roku od 14 dana od dana njegova sklapanja. Raskid kupoprodajnog ugovora u ovom slučaju može se dogoditi bez obrazloženja i neće uzrokovati potraživanje klijenta koji nije potrošač prema prodavatelju. Kupoprodajni ugovor se raskida kada prodavatelj pošalje odgovarajuću izjavu kupcu u bilo kojem obliku.
3. U slučaju kupaca koji nisu potrošači, prodavatelj ima pravo ograničiti dostupne načine plaćanja, uključujući zahtijevanje plaćanja unaprijed u cijelosti ili djelomično, bez obzira na način plaćanja koji je odabrao kupac i na činjenicu zaključivanja kupoprodajnog ugovora.
4. U trenutku predaje proizvoda od strane prodavatelja prijevozniku kupca koji nije potrošač, pogodnosti i opterećenja povezana s proizvodom i rizik od slučajnog gubitka, propasti ili oštećenja proizvoda prelaze na kupca. U ovom slučaju, prodavatelj neće biti odgovoran za gubitak, kvar ili oštećenje proizvoda koji proizlazi iz njegovog prihvaćanja za prijevoz do njegove isporuke kupcu i za kašnjenje pošiljke.
5. Isključena je prodavateljeva odgovornost za materijalni nedostatak proizvoda prema klijentu koji nije potrošač.
6. U slučaju kupaca koji nisu potrošači, prodavatelj može raskinuti ugovor o pružanju usluga ili bilo koji ugovor o licenci sklopljen na temelju pravila s trenutnim učinkom i bez navođenja razloga slanjem odgovarajuće izjave kupcu u bilo kojem obliku.
7. Ni prodavatelj, ni njegovi zaposlenici, ovlašteni zastupnici i zastupnici neće biti odgovorni kupcu, njegovim podizvođačima, zaposlenicima, ovlaštenim predstavnicima i/ili zastupnicima za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak dobiti, osim ako šteta nije učinjena s namjerom.
8. U svakom slučaju utvrđivanja odgovornosti prodavatelja, njegovih zaposlenika, ovlaštenih predstavnika i/ili zastupnika, teret dokaza je na kupcu koji nije potrošač. Odgovornost prodavatelja je ograničena, i kao dio pojedinačnog zahtjeva, kao i za sva potraživanja zajedno  do iznosa plaćene cijene i troškova isporuke prema posljednjem kupoprodajnom ugovoru, ali najviše do 1680 kuna.
9. Za sve sporove koji se javljaju između prodavatelja i kupaca koji nisu potrošači mjesno je nadležan sud sjedišta prodavatelja.
10. U vezi s klijentima koji nisu potrošači, prodavatelj može izmijeniti Pravila u bilo kojem trenutku.

 

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ugovori koje prodavatelj sklapa, sklapaju se na hrvatskom jeziku.
2. Održavanje, osiguravanje i objavljivanje relevantnih odredbi sklopljenog ugovora o uslugama informacijskog društva odvija se slanjem e-mail poruke na e-mail adresu koju je dao kupac. Ova odredba ne odnosi se na ugovor o kupoprodaji.
3. Održavanje, osiguravanje, upoznavanje kupca i potvrđivanje Kupcu relevantnih odredbi kupoprodajnog ugovora ostvaruje se slanjem kupcu e-mail poruke koja sadrži potvrdu narudžbe. Sadržaj kupoprodajnog ugovora dodatno je zabilježen i osiguran u IT sustavu Internet Trgovine. Kupac potvrđuje da je slanjem narudžbe putem web stranice trgovca, a u sklopu čega je kupac prihvatio ove Opće uvjete, suglasan da trgovac svoj račun izda i pošalje kupcu u elektronskom obliku na e-mail adresu koju je kupac dostavio trgovcu u sklopu postupka registracije korisničkog računa i/ili naručivanja. Nakon zaključenja Kupoprodajnog ugovora, prodavatelj dostavlja kupcu dokaz o kupnji u elektroničkom obliku ili zajedno s pošiljkom koja sadrži Proizvod. Specifikacija narudžbe također se može priložiti pošiljci. Ako Kupac zatraži fakturu s PDV-om, Kupac se slaže da će mu se faktura s PDV-om poslati na e-mail adresu koju je naveo. Prodavatelj može uvesti tehničke metode autentifikacije Kupca prije nego što Kupac preuzme dokaz o kupnji ili fakturu s PDV-om.
4. Prodavatelj pruža tehničke i organizacijske mjere primjerene stupnju ugroženosti sigurnosti funkcionalnosti ili usluga pruženih na temelju ugovora o pružanju usluga. Upotreba elektroničkih usluga povezana je s tipičnim prijetnjama u vezi s prijenosom podataka putem interneta, poput njihovog širenja, gubitka ili pristupa neovlaštenim osobama.
5. Sadržaj Pravila dostupan je kupcima besplatno na sljedećem URL-u https://www.ecipele.hr/opci-uvjeti, kao i unutar aplikacije, odakle ga kupci u bilo kojem trenutku mogu pregledati i ispisati.
6. Prodavatelj obavještava da korištenje Internet trgovine putem web preglednika ili aplikacije, uključujući narudžbu, kao i uspostavljanje telefonske veze sa Službom za korisnike može biti povezano s potrebom snošenja troškova povezivanja na internet (naknada za prijenos podataka) ili troškova povezivanja telefonom, u skladu s tarifnim paketom davatelja usluga koji koristi kupac.
7. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim pravilima koriste se općenito važeće odredbe hrvatskih zakona, posebno Zakon o obveznim odnosima, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača i ostale relevantne odredbe važećih zakona.
8. Ukoliko potrošač ima određena prava propisana prisilnim propisima Republike Hrvatske, ona mu ne mogu biti ukinuta ovim Pravilima.

 

Prethodni Opći uvjeti dostupni su na adresi:
https://ecipele.hr/b/opci-uvjeti_2024_04_10
www.ecipele.hr/opci-uvjeti_do_2022_07_05
www.ecipele.hr/opci-uvjeti_do_2022_05_31
www.ecipele.hr/opci-uvjeti_do_2022_01_20
www.ecipele.hr/opci_uvjeti_do_2021_11_24
www.ecipele.hr/opci_uvjeti_do_2021_08_31
www.ecipele.hr/opci_uvjeti_do_19012021

 


 

Privitak 1. - primjer obrasca za jednostrani raski ugovora

PAŽNJA! - Molimo Vas da prilikom vraćanja proizvoda obratite pozornost kako biste izbjegli slanje drugih predmeta s proizvodom koji vraćate

PRIMJER OBRASCA ZA RASKIDANJE UGOVORA

(ovaj obrazac treba ispuniti i poslati samo ukoliko  želite raskinuti ugovor)

Adresa:
MODIVO S.A. / ECIPELE.HR
Nowy Kisielin - Naukowa 15,
66-002 Zielona Góra,

Ja / Mi (*) ovim putem obavještavam / obavještavamo (*) o svom / našem odustajanju od ugovora o kupoprodaji sljedećih predmeta (*) ugovor o isporuci sljedećih predmeta (*) ugovor za određeni posao koji se sastoji od izvođenja sljedećih predmeta (*) / za pružanje sljedeće usluge ( *)

Datum sklapanja ugovora (*) / primitka (*)

Broj narudžbe (ako je potrebno; opcionalno)

Ime i prezime potrošača (potrošača)

Adresa potrošača

Potpis potrošača (potrošača) (potrebno samo ako je obrazac poslan u papirnatoj verziji)

Datum

  (*) Nije nužno unijetiPREUZMITE PDF VERZIJU OBRASCA