Pravila privatnosti
Kolačići – kratke informacije

 

Što su kolačići?

Kolačići su informacijski podaci, tekstualne datoteke, pohranjeni u uređajima korisnika (računala, telefoni itd.) namijenjeni za korištenje internet stranica. Te datoteke omogućuju prepoznavanje korisnikovog uređaja i prikazivanje internet stranice na način da ista bude prilagođena individualnim preferencijama korisnika. Kolačići obično sadrže naziv internet stranice s koje potječu, vrijeme njihovog pohranjivanja na uređaju i jedinstveni broj.

Za što koristimo kolačiće?

Kolačići su sadržani u HTTP protokolu koji se koristi za komunikaciju između internet poslužitelja i preglednika. Sastoje se od: ključa koji određuje naziv vrijednosti, svrhu i vremena trajanja nakon čega bi preglednik trebao izbrisati kolačići. Njihove su funkcije većinom standardne za postavke preglednika. Kolačići se koriste za optimalno korištenje internet stranice i prilagođavanje njezinog sadržaja, uključujući naše ponude, korisničkim preferencijama i za povećanje upotrebljivosti i personalizacije sadržaja internet stranica.

Koje kolačiće mi koristimo?

Koristimo nekoliko vrsta kolačića- kolačiće ˝sesije˝, ˝trajne˝ te kolačiće ˝trećih strana˝.

Kolačići sesije su privremene datoteke koje ostaju na korisnikovom uređaju do odjave s internet stranice ili isključivanja softvera (internet preglednika) - a zatim se automatski brišu s korisnikovog uređaja. Trajni kolačići su datoteke koje ostaju na korisnikovom uređaju u skladu s propisanim vremenom trajanja ili dok ih korisnik ručno ne ukloni. Na kolačiće koje koriste samo partneri operatora internet stranica primjenjuju se Pravila o privatnosti tih društava. 

Kolačići koje koristimo prvenstveno su namijenjene optimalnom funkcioniranju naše internet stranice, na primjer "pamćenjem" upisanih podataka, tako da ih korisnik ne mora svaki put upisivati. Također koristimo kolačiće koji Vam omogućavaju da sadržaj predstavljen na Internetu (poput oglasa i fotografija) prilagodite svojim željama.

Pravila o privatnosti i kolačići

Kada korisnik koristi našu internet stranicu, pomoću kolačića se prikupljaju različite vrste podataka koji, u principu, ne predstavljaju osobne podatke (ne dopuštaju identifikaciju korisnika). Međutim, neke se informacije, ovisno o njihovom sadržaju i upotrebi, mogu povezati s određenom osobom i tada se smatraju osobnim podacima. Sukladno pravilima podaci se šifriraju, što onemogućuje pristup neovlaštenim osobama.

Profiliranje

Zahvaljujući tehnologiji kolačića koja se koristi na našoj internet stranici, moguće je analizirati navike kupaca - npr. analizom učestalosti posjeta naše internet stranice ili proizvoda koji najčešće pregledavaju. Analiza ponašanja kupaca na internetu pomaže nam da bolje razumijemo navike i očekivanja korisnika i prilagodimo naše poslovanje njihovim potrebama i interesima. Zahvaljujući ovoj tehnologiji možemo predstaviti korisniku oglas prilagođen njemu (na primjer, oglas proizašao iz činjenice da je nedavno pregledavao određenu vrstu cipela u kategoriji „cipele") i iz raspoloživih ponuda predstaviti prvenstveno one koji će najbolje odgovarati potrebama korisnika, ali i stvarati i prezentirati ponude namijenjene korisniku ili popuste koji nisu dostupni drugim ljudima.

Odluka korisnika da neće dopustiti da internet stranica koristi kolačiće koji omogućuju prikazivanje reklama prilagođenih njegovim interesima ne znači da neće primati reklame dok koristi našu ili drugu internet stranicu - u takvoj situaciji korisnik će i dalje primati isti broj reklama, ali one neće biti povezane s njegovom prethodnom aktivnosti na internetu.

Pristup informacijama o aktivnostima korisnika na internetu pomoću kolačića također će nam omogućiti provođenje tržišnih i statističkih analiza.

Podaci prikupljeni i sadržani u kolačićima mogu se pohraniti nakon završetka sesije preglednika, što omogućuje, primjerice, njihovu upotrebu tijekom sljedećih posjeta korisnika.

Više o vremenu pohranjivanja kolačića koje koristimo u svrhu profiliranja pročitajte u dokumentu „POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆI INTERNET TRGOVINE ECIPELE.HR“ u točki 13. k.

Retargeting

 

Retargeting strategija podrazumijeva plasiranje oglasa posjetiteljima internet stranice na temelju podataka prikupljenih putem  kolačića. Na taj način posjetitelj na drugim internet stranicama, uključujući one koje pripadaju subjektima koji surađuju s našim partnerima, dobivaju oglase povezane s našom internet stranicom. Nedostatak veze između oglasa koji se prikazuje korisniku i njegovih interesa i potreba može za njega biti opterećujuće. Vjerujemo da je za korisnika privlačnije i praktičnije da poruka koju prima odgovara njegovim interesima i potrebama utvrđenim kao rezultat analize njegovog prethodnog ponašanja na internetu, temeljenog na tehnologiji kolačića. U skladu s tim, odlučili smo koristiti retargeting kolačiće na našoj internet stranici, kako bi korisnici tijekom svoje aktivnosti na internetu dobivali reklamni sadržaj koji je prilagođen njihovim prethodnim pretraživanjima i interesima.

U svrhu retargetinga obrađujemo podatke kao što su podaci o povijesti transakcija i interakciji s web stranicom – proizvodi dodani u košaricu, kupljeni proizvodi, pregledane stranice i slično.

Korisnik samostalno odlučuje želi i uključiti ovu vrstu kolačića na našoj internet stranici te za njih daje svoju privolu. Voditelj obrade će koristiti retargeting kolačiće sve dok korisnik ne povuče danu privolu. 

 

Kolačići treće strane (third party cookies)

 

Kolačići koje voditelj obrade koristi prvenstveno se koriste za optimizaciju usluge Posjetitelja tijekom korištenja Internet trgovine ili aplikacije. Međutim, voditelj obrade surađuje s drugim tvrtkama na području njihovih marketinških (reklamnih) aktivnosti. Za potrebe ove suradnje, preglednik ili drugi softver instaliran na uređaju Posjetitelja sprema i kolačiće subjekata koji obavljaju takve marketinške aktivnosti koje mogu poslati voditelju obrade osobne podatke kupca. Popis naših pouzdanih partnera možete pročitati u našoj Politici privatnosti.

Kolačići koje ovi subjekti šalju trebaju osigurati da se Posjetitelju prikazuju samo one reklame koje zadovoljavaju njegove pojedinačne interese i potrebe – treće strane pružaju korisnicima reklamni sadržaj.

Stoga se prilikom posjeta našoj internet stranici, ukoliko Posjetitelj za to da izričitu privolu, kolačići naših partnera pohranjuju na njegovo računalo ili mobilni uređaj. Na taj se način, primjerice, prikupljaju podaci o pregledanim ili kupljenim proizvodima.

Brisanje / blokiranje kolačića

 

Imajte na umu da svoju privolu na upotrebu kolačića možete izmijeniti ili opozvati putem postavki privatnosti na našoj internet stranici ili u Vašem internet pregledniku.

Standardno internet preglednici ili drugi softver instalirani na računalu ili uređaju drugog korisnika spojenog na mrežu omogućuju postavljanje određenih vrsta kolačića na takav uređaj. Te se postavke mogu izmijeniti na način da se blokira upotreba kolačića u postavkama internet preglednika ili da se o njima obavještava svaki put kada su poslane na uređaj korisnika. Na taj se način suglasnost dana za upotrebu ove tehnologije može u bilo kojem trenutku izmijeniti ili opozvati (blokirajući spremanje kolačića u budućnosti).

Moguće je i blokiranje kolačića treće strane uz istodobno prihvaćanje kolačića izravno s ecipele.hr

Detaljne informacije o mogućnostima i načinima rukovanja s kolačićima dostupne su u postavkama softvera (internet preglednika)

Ograničavanje upotrebe kolačića može utjecati na neke funkcionalnosti dostupne na internet stranici.

Imajte na umu da će se odustajanje od kolačića primjenjivati samo na određeni preglednik. To znači da će trebati poduzeti iste radnje za svaki drugi preglednik koji se koristi na istom ili različitom uređaju.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆI
INTERNET TRGOVINE ECIPELE.HR

1. O kakvom se dokumentu radi?

Ova Pravila o privatnosti Internet trgovine i aplikacije (u daljnjem tekstu: "Pravila") opisuju osobne podatke koji se prikupljaju ili stvaraju (obrađuju) kada korisnici ili kupci koriste Internet trgovinu i aplikaciju (nisu ugovor).

Detaljne informacije o obradi određenih osobnih podataka stavljaju se na raspolaganje svaki put prilikom prikupljanja istih u obliku informativne klauzule smještene na vidljivo i lako dostupno mjesto. To se posebno odnosi na informacije o svrsi i pravnoj osnovi za obradu osobnih podataka, razdoblju čuvanja i primateljima kojima su podaci preneseni.

Sve riječi, izraze i skraćenice koje se pojavljuju na ovoj stranici i počinju velikim slovom (npr. Prodavatelj, Internet trgovina, Elektronička usluga) treba razumjeti u skladu s njihovom definicijom sadržanom u pravilima o Internet trgovini dostupnim u Internet trgovini ecipele.hr, uključujući aplikaciju.

U slučaju nedoumica ili proturječnosti između Pravila i privola danih od ispitanika, bez obzira na odredbe Pravila temelj za poduzimanje i utvrđivanje opsega aktivnosti voditelja obrade su uvijek privole ili odredbe relevantnih zakona. U slučaju takvog sukoba između Pravila i sadržaja informativnih klauzula koje pruža voditelj obrade prilikom prikupljanja osobnih podataka (obično pod obrascima u Internet trgovini), informacije koje se primjenjuju na ispitanika jesu one koje je dobio putem informativnih klauzula.


2. Tko je voditelj obrade Vaših podataka?

Voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih:

- putem Internet trgovine i aplikacije (uključujući korištenje kolačića ili sličnih tehnologija) ili drugih komunikacijskih kanala s kupcem;

- dobivenih na temelju aktivnosti kupca na Internet stranici, u aplikaciji ili u poslovnicama društva MODIVO S.A.

je tvrtka MODIVO S.A. sa sjedištem u Zielonoj Góri (adresa sjedišta i adresa za kontakt: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra) upisana u Registar poduzetnika registra Državnog suda koji vodi Okružni sud u Zielonoj Góri, VIII trgovački odjel Registra Nacionalnog suda pod brojem KRS 0000541722; NIP: 9291353356; BDO: 000031285; REGON: 970569861; s temeljnim kapitalom 2.008.001 PLN uplaćenim u cijelosti - u daljnjem tekstu „Voditelj obrade" koji je istodobno i prodavatelj.

Voditelja obrade možete kontaktirati putem e-maila na adresu: [email protected], ili telefonom na broj: +385 1 3535 991 - plaćanje kao za standardnu vezu prema cjeniku nadležnog operatera.

Službenik za zaštitu osobnih podataka društva MODIVO S.A. je Łukasz Griesman.

Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem e-maila: iod@modivo.com.

Uz Vašu dodatnu privolu, naši partneri mogu postati voditelji obrade podataka koje prikupe koristeći tehnologije poput kolačića na temelju Vaše aktivnosti na Internetu (detaljnije o tome pročitajte u točki 16).

 1. 3.      Kako brinemo o Vašim podacima?

Osobni podaci kupca obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: "GDPR") i ostalih primjenjivih propisa poput Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Osobni podaci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) (u daljnjem tekstu: "Osobni podaci"). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Voditelj obrade se posebno brine za zaštitu interesa ispitanika, a posebno osigurava da su podaci koje je prikupio:

- zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika;

- prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;

- primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;

- točni i po potrebi ažurirani;

- čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;

- obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Kao što je na početku naznačeno, svjestan važnosti privatnosti korisnika, voditelj obrade štiti ne samo ljude koji posjećuju Internet trgovinu ili koriste aplikaciju, već i kupce koji su osobne podatke dali voditelju obrade pomoću drugih komunikacijskih kanala, tj.:

 1. Internet stranica https://www.facebook.com i sve ostale internet stranice označene zaštitnom markom Facebook (uključujući poddomene, međunarodne verzije, widgete i verzije za mobilne telefone), čiji se principi rada temelje na propisima koji su posebno dostupni na https://www.facebook.com/legal/terms, pružene od Facebook Inc. ili Facebook Ireland Limited (dalje kao: "Facebook"), uključujući korištenje funkcije Facebook Lead Ads usmjerene na izravnu prodaju vlastitih proizvoda ili usluga voditelja obrade. Pravila zaštite i upotrebe osobnih podataka od strane Facebooka dostupna su, npr. na internet stranici: https://www.facebook.com/policy.php. Voditelj obrade nema utjecaja na sadržaj zakonskih propisa Facebooka, uključujući onih koji se tiču osobnih podataka.

 

 1. Aplikacije koje voditelju obrade omogućavaju provođenje reklamnih kampanja, uključujući nagradne igre,u sklopu njegove Facebook stranice.
 2. 4.      U koje se svrhe koriste podaci o Vama?

Svaki put svrha i opseg podataka koje obrađuje voditelj obrade proizlaze iz pristanka kupca ili zakonskih odredbi i navode se kao rezultat radnji koje je kupac poduzeo u Internet trgovini ili drugim komunikacijskim kanalima s prodavateljem. Na primjer: (I) osobni podaci kupca mogu se obrađivati u svrhu dodjele, predstavljanja ili davanja ponuda i promocija koje su mu posvećene u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s njegovim preferencijama (koje mogu na njega imati znatan utjecaj) samo ako je kupac na to pristao (nedostupno osobama koje nisu dale takvu privolu); (II) ako kupac odluči da ne kupuje putem Internet trgovine, nego putem iste samo rezervira odabrane proizvode, njegovi osobni podaci neće biti otkriveni prijevozniku koji obavlja dostavu na zahtjev voditelja obrade.

Moguće svrhe obrade osobnih podataka kupca od strane voditelja obrade su posebno:

a.    sklapanje i provedba Ugovora o pružanju usluga (korisnički račun) ili poduzimanje radnji na zahtjev budućeg kupca prije njegovog sklapanja (Vaše podatke obrađujemo radi održavanja Vašeg korisničkog računa, tako da možete uživati u prednostima koje nudimo, npr. postavljanju narudžbi bez potrebe za popunjavanjem obrasca svaki put iznova, pristup povijesti kupovine, upravljanju svojim pristancima na internet mjestu itd. i omogućavate korištenje drugih usluga dostupnih na našoj internet stranici);

 

b.   sklapanje i provedba Ugovora o prodaji ili rezervacije ili poduzimanje radnji na zahtjev budućeg kupca prije njegovog zaključenja (Vaši osobni podaci potrebni su nam da bismo mogli obraditi Vašu narudžbu i izvršavanje sklopljenog ugovora – posebno, potvrdu o njegovom podnošenju i rezervaciji ili slanje odabranog proizvoda Vama, kao i ako trebamo s Vama kontaktirati u vezi s tim pitanjem);

 

c.    primanje i obrada pritužbi;

 

d.   provođenje nagradnih igara, posebno odabir pobjednika i realizacija nagrada;

 

e.    prezentiranje reklama, ponuda ili promocija (popusta) u vezi s proizvodima ili uslugama voditelja obrade i njegovih partnera (čiji se trenutni popis nalazi u Internet trgovini) namijenjenih svim primateljima, posebno u svrhu pružanja Newslettera;

 

f.    procjena i analiza korisnikovih aktivnosti i informacija, uključujući automatiziranu obradu osobnih podataka (profiliranje), prezentiranje općih reklama, ponuda ili promocija (popusta) u vezi s proizvodima ili uslugama voditelja obrade i njegovih partnera na prilagođeni način u interesu određenog kupca (bez da to bitno utječe na njegove odluke), posebno radi pružanja Newslettera, kao i provođenja tržišne i statističke analize;

 

g.    naplata potraživanja, kao i obrana od zahtjeva, uključujući zahtjeve treće strane - u slučaju korištenja većine funkcionalnosti Internet trgovine i aplikacije;

 

h.    ispunjavanje zakonskih obveza voditelja obrade , npr. Zakona o računovodstvu, Općeg poreznog zakona, posebno u slučaju naplatnih ugovora;

 

i.     vođenje korespondencije s klijentima, uključujući odgovaranje na poruke klijenata.

U slučaju punoljetnog kupca, uz njegovu dodatnu suglasnost, osobni podaci mogu se obrađivati i u svrhu predstavljanja, kreiranja, dodjele i provedbe oglasa, ponuda ili promocija (popusta) posvećenih određenom kupcu u vezi s proizvodima ili uslugama voditelja obrade i njegovih partnera, prilagođenih njegovim preferencijama (profiliranje), kao rezultat automatiziranog donošenja odluka, koji mogu imati pravne učinke na njega ili na njega značajno utjecati, npr. kroz namjenski kratkoročni popust za određeni proizvod koji je nedavno pregledao u našoj Internet trgovini (opcija nije dostupno osobama koje nisu punoljetne ili su punoljetne, ali nisu dale privolu za takvu obradu podataka).

 1. 5.      Koje podatke koristimo o Vama?

Voditelj obrade može obrađivati posebno sljedeće osobne podatke kupca:

 1. koristeći Internet trgovinu ili aplikaciju:

 

-     Osobni podaci navedeni u obrascu prilikom registracije korisničkog računa, narudžbe ili rezervacija u Internet trgovini (posebno: ime i prezime; e-mail adresa; kontakt broj; adresa [ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država], adresu prebivališta /tvrtke/registriranog ureda [ako se razlikuje od adrese za dostavu], broj bankovnog računa, a u slučaju kupaca koji nisu potrošačii osobni identifikacijski broj [OIB]) te ostale podatke prikupljene tijekom korištenja Internet trgovine ili aplikacije;

 

-     Osobne podatke pružene za upotrebu newslettera (e-mail adresa), a koji su dostupni i pri korištenju kontaktnog obrasca ili pruženi pri podnošenju reklamacija;

 

-     Osobni podaci pruženi za sudjelovanje u nagradnim igrama;

 

-     Druge podatke, posebno dobivene na temelju aktivnosti kupca na Internetu, u mobilnim aplikacijama ili u poslovnicama društva MODIVO S.A., uključujući podatke dobivene putem Internet trgovine, aplikacije ili drugih komunikacijskih kanala s kupcem, upotrebom kolačića i sličnih tehnologija

 1. ispunjavanjem podataka sadržanih u Facebook obrascu Lead Ads korisnik svaki put pruža voditelju obrade osobne podatke koji su navedeni u obrascu, a koji mogu posebno uključivati: ime, prezime, e-mail adresu, telefonski broj;

 

c. dopunom podataka sadržanih u prijavnim obrascima koji voditelju obrade omogućuju provođenje reklamnih kampanja/nagradnih igara u sklopu Internet stranice Facebook, korisnik svaki put pruža voditelju obrade osobne podatke navedene u obrascu, a koji mogu posebno sadržavati: ime, prezime, adresu za dopisivanje, adresu e-pošte, telefonski broj, broj cipela.

 

 1. 6.      Jeste li dužni dostaviti nam svoje podatke i koje su moguće posljedice nepružanja tih podataka?

 

Davanje osobnih podataka od strane kupca u Internet trgovini je dobrovoljno, međutim potrebno je za korištenje određenih funkcionalnosti naše Internet trgovine, na primjer, izvršavanje narudžbe od strane kupca i njeno plaćanje (zaključivanje i izvršavanje kupoprodajnog ugovora), registriranje korisničkog računa ili izvršavanja Rezervacije (zaključivanje i izvršavanje Ugovora o pružanju usluga), pretplatu na newsletter ili korištenje naših obrazaca.

Svaki put se opseg podataka potrebnih za sklapanje relevantnog ugovora navodi u Internet trgovini (označavamo podatke čija je predaja potrebna za zaključivanje ugovora/korištenje određene funkcionalnosti), kao dio drugih kanala komunikacije s kupcem ili u Pravilnicima. Ukoliko kupac ne želi dati određene osobne podatke, to može rezultirati nemogućnošću učinkovitog izvršavanja gore navedenih aktivnosti – primjerice, voditelj obrade nije u mogućnosti izvršiti dostavu naručenih proizvoda ukoliko kupac ne navede adresu.

7.    Koja je pravna osnova za obradu Vaših podataka?

Osnova za obradu osobnih podataka kupca je prije svega potreba za ispunjenjem ugovora u kojem je kupac stranka ili potreba da se poduzmu radnje na njegov zahtjev prije sklapanja samog ugovora (čl. 6 st. 1 točka b) GDPR-a). To se prije svega odnosi na osobne podatke dane u obrascu prilikom registracije korisničkog računa, narudžbe i zaključivanja kupoprodajnog ugovora ili rezervacija u Internet trgovini, primjerice ime i prezime; e-mail adresa; kontakt broj; adresa [ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država], broj bankovnog račun i slično.

U slučaju osobnih podataka koji su nam dostavljeni u vezi s pritužbom kupca, pravna osnova za njihovu obradu je nužnost izvršenja/usluge ugovora o prodaji reklamirane robe.

U slučaju postupaka obrade podataka u marketinške svrhe osnova za takvu obradu je privola, a u određenim slučajevima i ispunjenje ciljeva proizašlih iz legitimnih interesa voditelja obrade ili njegovih partnera (čl. 6 st. 1 točka f) GDPR-a), u kojem slučaju partneri ne sudjeluju u obradi podataka o klijentima. S druge strane, u mjeri u kojoj partneri voditelja obrade također mogu imati izravan pristup tim informacijama - pravni temelj za takvu obradu je privola kupca (čl. 6 st. 1 točka a) GDPR-a).

Pravna osnova za obradu podataka potrebnih za slanje newslettera putem e-maila, sms poruke ili putem pošte je privola ispitanika koji istu daje upisom podataka u odgovarajući prozor na Internet stranici ili aktivnim označavanjem kućice.

Za predstavljanje, kreiranje, nagrađivanje i provedbu oglasa, ponuda ili promocija (popusta) posvećenih kupcu, koji se temelje isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, što može značajno utjecati na odluke kupaca, pravna je osnova također privola ispitanika (čl. 6 st. 1 točka a), čl. 22 st. 2 točka c) GDPR-a). Međutim, to se odnosi samo na punoljetne kupce.

U druge (ostale) svrhe, osobni podaci kupca mogu se obrađivati na temelju:

 1. privole - npr. osobe koje se prijavljuju na nagradne igre (čl. 6 st. 1 točka a) GDPR-a);
 2. obavezujućih propisa - kada je obrada potrebna kako bi se ispunila zakonska obveza voditelja obrade, npr. kad se obrada temelji na poreznim ili računovodstvenim propisima; izdavanje računa (čl. 6 st. 1 točka c) GDPR-a);
 3. potreba za svrhe koje nisu gore navedene, a koje proizlaze iz legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane, posebno za utvrđivanje, istragu ili obranu zahtjeva, komuniciranje s kupcima, uključujući komuniciranje putem kontakt obrazaca i odgovaranje na poruke kupaca, tržišne i statističke analize (čl. 6 st. 1 točka f) GDPR-a).

8.    Profiliraju li se Vaši podaci i što to znači za Vas?

Voditelj obrade, u svrhu predstavljanja općih reklama, ponuda ili promocija (popusta) namijenjenih svim kupcima, na način prilagođen interesima određenog kupca, može saznati o njegovim preferencijama, npr. analizirajući koliko često posjećuje Internet trgovinu i da li i koje proizvode kupuje ili rezervira u poslovnicama društva MODIVO S.A. To omogućava bolje razumijevanje klijentovih očekivanja i prilagođavanje njegovim potrebama, bez značajnog utjecaja na njegove odluke. Zahvaljujući upotrebi naprednih tehnologija, gore navedene radnje sustav će često izvoditi na automatizirani način, tako da će poslani sadržaj biti najaktualniji i kupac će ih moći brzo pročitati.

Voditelj obrade provodi profiliranje isključivo na temelju privole ispitanika i do trenutka kada isti tu privolu povuče.

U slučaju punoljetnih kupaca, gore navedena analiza interesa ili sklonosti služit će i za stvaranje, dodjelu, provedbu namjenskih i eventualno vrlo prilagođenih reklama, ponuda ili promocija (popusta) na automatiziran način, što može imati pravne ili slične učinke na njega potencijalno ograničavajući pristup drugim klijentima (opcija nije dostupna klijentima koji nisu punoljetni i nisu pristali na takve postupke voditelja obrade). Ovakva se aktivnost razlikuje od uobičajenog "profiliranja" (tj. prilagođavanja naših poruka, banera prema Vašim interesima), iz razloga jer može značajno utjecati na Vaše odluke kao potrošača, tj. može rezultirati stvaranjem vremenski ograničene ponude na temelju Vaše povijesti kupovine i ponašanja na našoj internet stranici.

Voditelj obrade također može obrađivati podatke u vezi s korisnikovim preferencijama, koji ponekad mogu imati prirodu osobnih podataka, a kupac ih je voditelju obrade dostavio dobrovoljno putem različitih opcija unutar aplikacije, uključujući filtriranje proizvoda ili promocija na određenu veličinu (npr. veličinu obuće) ili na određene kategorije (npr. proizvodi za muškarce / žene / djecu).

9.            Pružate li nam pristup Vašem mobilnom uređaju kada koristite našu aplikaciju?

Kako bi se pokrenula funkcionalnost aplikacije koja se sastoji od skeniranja i spremanja barkodova Proizvoda, predstavljanja proizvoda na temelju fotografija koje je korisnik poslao, spremanja podataka koji omogućuju aplikaciji izvanmrežni rad, pretraživanjem geolokacije poslovnice prodavatelja ili određenog mjesta preuzimanja, voditelj obrade može dobiti, uz valjanu privolu kupca, pristup sljedećim područjima kupčevog mobilnog uređaja:

a. fotoaparat;

b. memorija uređaja;

c. geolokacija.

10.    Kome možemo prenijeti Vaše podatke?

 

Svaki put katalog primatelja osobnih podataka koje obrađuje voditelj obrade proizlazi ponajprije iz opsega usluga koje koristi kupac.

Katalog primatelja može ovisiti i o zakonskim propisima koji vežu voditelja obrade, kao i o privolama koje kupac dobrovoljno da prilikom korištenja usluga Internet trgovine.

Partneri voditelja obrade mogu u ograničenoj mjeri sudjelovati u obradi osobnih podataka, pri čemu oni postupaju kao izvršitelji obrade, posebno oni koji tehnički pomažu u učinkovitom vođenju Internet trgovine ili aplikacije, uključujući komunikaciju s našim klijentima (npr. podržavaju nas u slanju e-mailova, kod oglašavanja - također u marketinškim kampanjama), pružatelji usluga hostinga ili ICT usluga, prijevoznici ili agenti koji obavljaju dostavu narudžbi, subjekti koji servisiraju elektroničko plaćanje ili kartično plaćanje u Internet trgovini, tvrtke koje servisiraju softver, podržavaju voditelja obrade u marketinškim kampanjama, kao i pružatelji pravnih i savjetodavnih usluga.

Na temelju gore navedenih načela, osobni podaci kupca mogu se dostaviti i tvrtkama iz Grupe MODIVO S.A., naznačenim u točki 21.

U sklopu marketinških (reklamnih) aktivnosti voditelj obrade koristi usluge trećih strana koje koriste kolačiće u Internet trgovini / aplikaciji. Katalog ovih entiteta detaljno je predstavljen u sljedećim odjeljcima ovih Pravila.

11.    Prenose li se Vaši podaci i u treće zemlje (izvan Europskog gospodarskog prostora)?

Kada voditelj obrade koristi alate koji podržavaju svakodnevne operacije koje su dostupne, npr. Google, osobni podaci kupaca mogu se prenijeti u zemlju izvan Europskog gospodarskog prostora, posebno u Sjedinjene Američke Države (SAD) ili drugu zemlju u kojoj entitet s kojim voditelj obrade surađuje održava alate za obradu osobnih podataka.

Voditelj obrade je osigurao odgovarajuću zaštitu prenesenih osobnih podataka korištenjem standardnih klauzula o zaštiti podataka donesenih na temelju odluka Europske komisije i sklapanjem ugovora o povjerljivosti podataka koji ispunjavaju zahtjeve GDPR-a. U slučaju prijenosa podataka iz Europe u SAD, neki entiteti koji imaju sjedište u SAD mogu dodatno osigurati odgovarajuću razinu zaštite podataka u tzv. Privacy Shield (više informacija o ovoj temi dostupno je na: https://www.privacyshield.gov/).

Kupac ima pravo dobiti kopiju sigurnosnih mjera koje primjenjuje voditelj obrade u vezi s prijenosom osobnih podataka u treću zemlju.

12.    Koja prava imate?

Svaki kupac ima u svakom trenutku pravo na:

-        podnošenje prigovora nadležnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka);

-        prijenos osobnih podataka koji su dostavljeni voditelju obrade i koji se obrađuju na automatizirani način, a obrada se provodi na temelju pristanka ili na temelju ugovora, npr. drugom voditelju obrade;

-        pristup osobnim podacima (uključujući npr. primanje potvrde da se njegovi osobni podaci obrađuju);

-        zahtjeve za ispravljanje osobnih podataka i ograničenje obrade (npr. ako su osobni podaci netočni) ili brisanje osobnih podataka (npr. ako ne želite da obrađujemo podatke, pod uvjetom da ih nismo dužni čuvati temeljem zakona);

-        povlačenje svake privole dane voditelju obrade u bilo kojem trenutku, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja;

-        prigovor na obradu osobnih na temelju legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane, uključujući obradu u svrhu marketinga (ako ne postoje drugi valjani legitimni razlozi za obradu koji nadmašuju interese kupca).

-         

13.    Koliko dugo ćemo čuvati Vaše podatke?

Prikupljeni podaci za gore navedene svrhe bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje specifične svrhe radi koje se određeni osobni podaci obrađuju.

Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što voditelj obrade razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.

Osobni se podaci mogu pohranjivati tijekom razdoblja korištenja Internet trgovine, a brišu se nakon tri godine od posljednje aktivnosti kupca u sklopu Internet trgovine.

Snimku telefonskog razgovora putem kojeg je kupac izvršio Rezervaciju određenog proizvoda čuvamo 2 godine od završetka razgovora.

Voditelj obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka (primjerice osobni podaci koji su sadržani na računu čuvaju se najmanje 11 godina u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu).

Ako ste dali privolu za obrađivanje određenih osobnih podataka, ti će se podaci obrađivati do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke voditelj obrade neće obrađivati u budućnosti (primjerice u svrhu određenih marketinških aktivnosti koje voditelj obrade provodi na temelju legitimnog interesa).

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. 

Ako ste nam uputili prigovor, Vaše kontaktne podatke kao i Vaš prigovor čuvamo najmanje godinu dana od primitka prigovora kako bismo udovoljili našoj zakonskoj obvezi zaštite potrošača.

Ukoliko su osobni podaci povezani s tehnologijom kolačića, isti se pohranjuju sve dok ove datoteke ne izbrišete pomoću postavki preglednika / uređaja ili dok se oni automatski ne uklone nakon proteka vremena njihovog pohranjivanja (gdje brisanje datoteka nije uvijek isto kao i brisanje osobnih podataka dobivenih tim datotekama, otuda i mogućnost prigovora).

Osobne ćemo podatke pohranjivati duže u slučaju da korisnik ima bilo kakvih zahtjeva prema voditelju obrade, u svrhu ostvarenja potraživanja od strane voditelja obrade ili u svrhu obrane od tužbi trećih strana, tijekom razdoblja određenog pravnim propisima.

Ovisno o opsegu osobnih podataka i svrhama njihove obrade, zahtjevi vremenskih perioda pohrane istih podataka mogu biti različiti. U tom slučaju primjenjuje se duži rok pohrane osobnih podataka.

14.    Hoćete li primati marketinške obavijesti (npr. na Vašu adresu e-pošte)?

Voditelj obrade ima tehničku mogućnost daljinske komunikacije s klijentom (npr. putem e-maila).

Marketinške informacije koje se odnose na voditelja obrade ili subjekte koji s njim surađuju (uključujući subjekte iz Grupe MODIVO), mogu se slati na temelju privole kupca ili na temelju legitimnog interesa, potonje u slučajevima kada to dopuštaju važeći propisi Republike Hrvatske..

15.          Obrada osobnih podataka unutar Zone Trkača

Ako želite koristiti naš alat (Kviz) koji će Vam pomoći u odabiru tenisica za trčanje, morate navesti podatke koje ćemo tražiti od vas u sklopu Kviza. Davanje podataka je dobrovoljno, ali ako ih ne date, nećete moći koristiti naš alat i dodatne usluge.

Vaši će se podaci obrađivati kako bismo Vam ponudili tenisice za trčanje koje Vam najviše odgovaraju i omogućili korištenje drugih usluga dostupnih u našoj Internet trgovini i poslovnicama koji će Vam pomoći u odabiru sportske obuće koja će Vam najviše odgovarati.

Vaši će se podaci primarno koristiti za pretraživanje putem naših IT sustava koja će sportska obuća najbolje odgovarati Vašim očekivanjima i predstaviti Vam takav proizvod.

Prilikom odabira sportske obuće najvažnija je udobnost, pa je konačni izbor obuće uvijek Vaš. Nakon ispunjavanja ovog Kviza i dalje ćete moći koristiti punu ponudu dostupnu u našoj Internet trgovini. Ova je usluga pogodnost koja Vam može pomoći prilikom izbora obuće na način da nama omogućuje da predstavimo artikle koji bi Vam odgovarali na temelju analize odgovora koje date prilikom rješavanja Kviza.

Ovakva obrada Vaših podataka nužna je za izvršavanje ugovora o usluzi koji zaključujete odlukom o dovršenju Kviza. Opseg pruženih usluga, a time i obrada Vaših podataka, ovisit će o tome želite li spremiti rezultat Kviza - u ovom slučaju pokrenut ćemo za Vas između ostalog namjensku web karticu u našoj Internet trgovini.

 

Vaši podaci mogu se prenijeti subjektima koji nam pomažu u pokretanju Internet trgovine i aplikacije, uključujući komunikaciju s našim klijentima (npr. podržavaju nas u slanju e-mailova i sms poruka te u marketinškim kampanjama), pružaju podršku neophodnu za rad naših alata i sustava ICT (npr. pohrana podataka), kao i tvrtke koje pružaju pravne usluge, obavljaju revizije itd. uključujući, kao dio navedenih aktivnosti, i tvrtke iz naše grupe kapitala.

 

16.          Kolačići

a)     Na koga se odnose kolačići?

Zbog činjenice da tehnologija kolačića (ili tehnologija s funkcijom sličnom kolačićima) koju koristi voditelj obrade prikuplja podatke o svakoj osobi koja posjećuje Internet trgovinu, uključujući i aplikaciju, sljedeće odredbe Pravila odnose se na osobe koje koriste Internet trgovinu i aplikaciju, bez obzira jesu li kupci (u daljnjem tekstu "Posjetitelj").

b)     Koju tehnologiju koristimo?

Internet trgovina koristi tehnologiju koja pohranjuje i ostvaruje pristup informacijama na računalu ili drugom uređaju spojenom na mrežu (posebno pomoću kolačića ili srodnih rješenja) s ciljem pružanja sigurnosti i optimizacije korištenja Internet trgovine, uključujući analitiku i prilagođavanje reklamnog sadržaja stranice i aplikacije interesima Posjetitelja. Tijekom posjeta Internet trgovini, uključujući i aplikaciju, podaci o internetskim aktivnostima Posjetitelja mogu se i automatski prikupljati.

Zbog činjenice da voditelj obrade može koristiti rješenja s funkcionalnošću sličnom kolačićima - sljedeće odredbe Pravila također bi trebale biti relevantne za te tehnologije.

c)      Što su datoteke kolačići?

„Kolačići" su informacijski podaci, male tekstualne datoteke, koji se pohranjuju na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu internet stranici/aplikaciji za pametni telefon , a namijenjeni su za optimalno korištenje internet stranice/aplikacije. Te datoteke omogućuju prepoznavanje korisnikovog uređaja i pravilno prikazivanje internet stranice/aplikacije prilagođene njegovim individualnim željama.  Pomoću kolačića internet stranica/aplikacija pamti Vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na internet stranicu odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica. Pomoću kolačića pohranjuju se i informacije koje voditelj obrade koristi u svrhu analitike, kao i podaci o IP adresi i zemlji podrijetla Posjetitelja u svrhu prilagođavanja Internet trgovine i aplikacije njegovom geografskom položaju. Tehnologija koja pohranjuje i pristupa identifikatoru Posjetitelja omogućuje aplikaciji da radi izvan mreže i sprema preferencije prijavljenog Posjetitelja. Aplikacija pohranjuje trenutni ID Posjetitelja dok se ne prijave u aplikaciju, promijene web mjesto aplikacije u Internet trgovinu koja radi u drugoj zemlji ili deinstaliraju (uklone) aplikaciju s mobilnog uređaja.

Tehnologije slične kolačićima mogu se posebno koristiti za ograničavanje povezanosti s uređajem Posjetitelja i za pohranjivanje bilo kakvih elemenata, ne u memoriju uređaja Posjetitelja, već izravno na namjenskom poslužitelju te za stvaranje identifikatora Posjetitelja samo za vrijeme dok posjetitelj koristi Internet trgovinu (nakon čega se uništava).

d)            Prikupljaju li kolačići Vaše osobne podatke?

Kada Posjetitelj koristi Internet trgovinu ili aplikaciju, kolačići se koriste za prepoznavanje njegovog preglednika ili uređaja - kolačići prikupljaju različite vrste podataka koji u načelu ne predstavljaju osobne podatke (ne dopuštaju identifikaciju Posjetitelja). Međutim, neke se informacije, ovisno o njihovom sadržaju i načinu korištenja, mogu povezati s određenom osobom - povezati specifično ponašanje s određenim Posjetiteljem, npr. povezujući ih s podacima koji su pruženi prilikom registracije korisničkog računa u Internet trgovini – te se isti smatraju osobnim podacima.

Odredbe ovih Pravila, posebno u pogledu prava ispitanika, odnose se na podatke prikupljene kolačićima koji mogu biti povezani s određenom osobom. Informacije o podacima prikupljenim kolačićima također su dostupne, među ostalim u sadržaju informativne klauzule smještene na vidljivo i lako dostupno mjesto tijekom prvog posjeta Internet trgovini.

e)            Na kojoj pravnoj osnovi koristimo kolačiće?

Za korištenje nužnih kolačića voditelju obrade nije potrebna privola ispitanika već iste obrađuje na temelju legitimnog interesa. S druge strane, prikupljanje i pohranjivanje podataka pomoću kolačića vezanih za marketing, statistiku i analitiku, kao i pomoću kolačića treće strane moguće je isključivo na temelju privole Posjetitelja.

Internet preglednici ili drugi softveri instalirani na računalu ili drugom uređaju povezanom na mrežu prema standardnim postavkama omogućuju postavljanje kolačića na takav uređaj i na taj način prikupljaju informacije o Posjetiteljima. U postavkama internet preglednika ili u sklopu upravljanja Pravilima o privatnosti na našoj Internet trgovini, privola izražena za upotrebu tehnologije kolačića, uključujući kolačiće naših partnera, može se u bilo kojem trenutku izmijeniti ili opozvati (ali neki dijelovi Internet trgovine možda neće optimalno funkcionirati). Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena na temelju privole prije povlačenja (detaljne informacije o tome kako povući privolu predstavljene su u sljedećim odjeljcima ovih Pravila)...

f)             Za što koristimo kolačiće?

Podaci prikupljeni kolačićima koji su označeni kao "nužni" (i tehnologijom sličnom kolačićima koju koristimo u iste svrhe) koriste se prvenstveno kako bi se osigurao ispravan rad naše Internetske trgovine i Aplikacije te u provedbi njihovih ključnih funkcija. To se posebice odnosi na praćenje prometnog opterećenja IT infrastrukture Internet trgovine, osiguranje stabilnosti usluga u pogledu propusnosti, planiranje logističkih procesa i druge ključne procese važne za izvršavanje ugovora s kupcima. Ovi alati također služe za zaštitu naših usluga u borbi protiv zlouporabe te identificiranju prometa i kupnji koje generiraju tzv. botovi, odnosno pomažu nam da poduzmemo preventivne radnje protiv mogućih aktivnosti botova.

Navedene radnje, zbog svoje svrhe i pravne osnove, mogu se provoditi i neovisno o postavkama koje ste odabrali u skočnom prozoru kolačića ili postavkama preglednika.

Korišteni kolačići primarno će olakšati Posjetitelju uporabu Internet trgovine i aplikacije, na primjer, "pamćenjem" danih podataka, tako da ih ne mora svaki put unositi, kao i za prilagođavanje njihovog sadržaja, uključujući prikazane oglase. Kolačići se također koriste za povećanje upotrebljivosti i personalizacije sadržaja Internet trgovine i aplikacije, uključujući prezentaciju, izradu, dodjeljivanje i provedbu reklama, ponuda ili promocija (popusta) posvećenih određenom Posjetitelju u skladu s njegovim interesima (odnosi se samo na situaciju u kojoj je Posjetitelj punoljetan i izrazio je privolu za takvo djelovanje).

Koristeći tehnologiju kolačića koja se koristi u Internet trgovini, voditelj obrade može saznati preferencije Posjetitelja - npr. analizirajući koliko često posjećuje Internet trgovinu i da li i koje proizvode kupuje u trgovinama iz grupe MODIVO. Analiza ponašanja na mreži pomaže u boljem razumijevanju navika i očekivanja Posjetitelja i prilagođavanju njihovim potrebama i interesima. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, Posjetiteljima je moguće predstaviti oglase prilagođene njihovim potrebama i interesima (na primjer, oglašavanje određenih modela obuće kao posljedica pregledavanja baš tih modela u kategoriji "cipele") i pripreme promocija i iznenađenja za Posjetitelje koji su pristali na to.

Na temelju kolačića, voditelj obrade također koristi tehnologiju koja omogućava da reklamne poruke dođu do Posjetitelja koji su prethodno posjetili Internet trgovinu ili aplikaciju kada koriste druge internet stranice (remarketing).

g)            Možete li uložiti prigovor na korištenje podataka iz kolačića?

Posjetitelj može prigovoriti radnjama voditelja obrade poduzetih u gore opisanu svrhu. Prilikom ulaska na internet stranicu Posjetitelj može dati privolu za kolačiće marketinga i analitike. On takvu privolu može povući u bilo kojem trenutku, međutim to neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njenog povlačenja.

Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji.

h)    Koje vrste kolačića koristimo i jesu li štetni?

Kolačići koji se koriste u Internet trgovini nisu štetni za Posjetitelja ili računalo / krajnji uređaj koji koristi, stoga ne preporučujemo da ih isključite u preglednicima. Internet trgovina koristi sesijske kolačiće koji ostaju spremljeni na računalu ili mobilnom uređaju Posjetitelja dok se ne odjave s internet stranice ili ne isključe softver (internet preglednik),trajne kolačiće koji na uređaju Posjetitelja ostaju tijekom vremenskog razdoblja navedenog u parametrima datoteke kolačiće ili dok se ručno ne obrišu u Vašem internet pregledniku i kolačiće treće strane.

Koristimo sljedeće vrste kolačića:

1) Privremene korisničke kolačiće unosa (session-id) i/ili trajne kolačiće ograničene na nekoliko sati- Kolačići sesije su privremene datoteke koje ostaju na korisnikovom uređaju do odjave s internet stranice ili isključivanja softvera (internet preglednika) - a zatim se automatski brišu s korisnikovog uređaja. "Trajne" datoteke ostaju na korisnikovom uređaju, vrijeme je određeno u parametrima "kolačića" ili dok ih korisnik ručno ne ukloni. Ove kolačiće koristimo za pohranjivanje Vaših preferencija i postavki na vašem uređaju te za poboljšavanje Vašeg iskustva. Spremanje Vaših osobnih preferenci u kolačiće omogućuje Vam da ne morate stalno iznova postavljati preference;

2) Kolačiće za provjeru autentičnosti, koji se koriste za autentifikacijske usluge, tijekom trajanja pregleda stranice- koristimo ih da bismo provjerili Vašu autentičnost. Taj Vam kolačić omogućuje kretanje od stranice do stranice bez potrebe za ponovnim prijavljivanjem na svakoj stranici. Možete spremiti i podatke za prijavu tako da se ne morate prijaviti svaki put kada se vratite na internet mjesto;

3) Korisničke sigurnosne kolačiće, koji se koriste za otkrivanje zloupotrebe autentičnosti, ograničenog trajanja- koristimo ih za obradu informacija koje nam omogućuju sigurnost te za utvrđivanje prevare i zloupotrebe;

4) Kolačiće multimedijskih sadržaja, kao što su kolačići za flash player, za vrijeme trajanja pregleda stranice;

5) Kolačiće omogućavanja učitavanja, tijekom trajanja pregleda stranice- koristimo ih da bismo zapamtili informacije koje nam dajete;

6) Trajne kolačiće za prilagodbu korisničkog sučelja za vrijeme trajanja pregleda stranice (ili malo duže)- kolačiće koristimo da bi Vam omogućili davanje povratnih informacija na internet mjestu;

7) Kolačiće trećih strana za dijeljenje dodataka društvenih mreža za prijavljene članove društvene mreže- neka naša internet mjesta uključuju kolačiće društvenih medija, uključujući one koji korisnicima koji su prijavljeni na društvenu mrežu omogućuju dijeljenje sadržaja preko te mreže. To se događa na internet stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj internet stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim internet stranicama.Na kolačiće koje koriste samo naši partneri ili treće strane primjenjuju se Pravila o privatnosti tih društava. .

Kolačići koje koristimo prvenstveno su namijenjene za olakšavanje korisniku korištenja naše internet stranice, na primjer "pamćenjem" podataka, tako da ih korisnik ne mora svaki put upisivati. Također koristimo kolačiće koji Vam omogućavaju da sadržaj predstavljen na internetu (poput oglasa i fotografija) prilagodite svojim željama.

Tehnologiju sličnu kolačićima također koristimo za bolju zaštitu prikupljenih informacija generiranjem samouništavajućih, jednokratnih identifikatora u prostoru za pohranu sesije (session storage), koji se uništavaju kada se zatvori web stranica trgovine.

i)             Koliko dugo će se pohranjivati informacije prikupljene pomoću kolačića?

Ovisno o namjeni i pravnoj osnovi obrade osobnih podataka prikupljenih kolačićima, oni se mogu pohraniti tokom vremenskog razdoblja na način kako je propisano u točki 13 Pravila.

j) Kolačići koji se koriste u Internet trgovini.

 

Vrsta

Opis

Vrijeme isteka

PAGECACHE_ENV

Služi prikazivanju ispravne verzije stranice.

1 dan

Frontend

Pohranjuje identifikator sesije Posjetitelja

u Internet trgovini.

 

1 dan

snowmessage

Potrebno za prikazivanje poruka u Internet trgovini.

Kolačić sadrži datum kada se poruka za korisnika pojavila u sustavu. Nakon postavljanja kolačića, korisnikov preglednik traži trgovinu za sadržaj poruka i prikazuje ih korisniku.

Kolačić se briše nakon preuzimanja poruka.

do zatvaranja preglednika

snow_cache_timestamp_[id-

sklepu]

Koristi se za provjeru trebaju li podaci u pregledniku Posjetitelja ažurirati. Ovaj kolačić pohranjuje datum kada su generirani detalji stranice, koji su pohranjeni od strane preglednika posjetitelja stranice (kao što je Košarica, povezane s radom računa).

do zatvaranja preglednika

 

 

Vrsta

Opis

Vrijeme isteka

Store

Omogućuje pokretanje određene verzije Internet trgovine

do zatvaranja preglednika

cookies_accepted

Ovaj kolačić nastaje u trenutku kada pročitate poruku o upotrebi kolačića na internet mjestu. Potrebno je sakriti poruku za Posjetitelje koji su ju već pročitali.

365 dana

userCountry

Pohranjuje podatke o zemlji Posjetitelja, dobivene na temelju lokacije IP adrese.

365 dana

geo_store_switch_popup[kod-

kraju]

Gdje je [država-kod]; kod države koji je dobiven na temelju lokacije IP adrese Posjetitelja. Kolačić određuje je li se prikazao skočni prozor s prijedlogom da se trgovina promijeni na mjesto prikladno za IP adresu korisnika. Povezano s kolačićem userCountry.

365 dana

Ygc

Sadrži kod koji identificira Posjetitelja

u marketinške svrhe.

365 dana

 

k) Datoteke kolačića trećih entiteta (third party cookies)

Kolačići koje voditelj obrade koristi prvenstveno se koriste za optimizaciju usluge Posjetitelja tijekom korištenja Internet trgovine ili aplikacije. Međutim, voditelj obrade surađuje s drugim tvrtkama na području njihovih marketinških (reklamnih) aktivnosti. Za potrebe ove suradnje, internet preglednik ili drugi softver instaliran na uređaju Posjetitelja sprema i kolačiće subjekata koji obavljaju takve marketinške aktivnosti koji mogu postati voditelju obrade osobne podatke kupca. Kolačići koje ovi subjekti šalju trebaju osigurati da se Posjetitelj prikazuju samo one reklame koje zadovoljavaju njegove pojedinačne interese i potrebe. Mišljenje je voditelja obrade, da je prikazivanje personaliziranog oglasa Posjetitelju privlačnije od oglasa koji nije povezan s njegovim potrebama. Bez ovih datoteka to ne bi bilo moguće, jer društva koja surađuju s voditeljem obrade pružaju Posjetiteljima reklamni sadržaj prilikom njihove posjete internet stranici.

U sklopu marketinških aktivnosti voditelj obrade koristi usluge sljedećih subjekata koji koriste kolačiće u Internet trgovini:

 1. Awin https://www.awin.com/gb/legal/optout
 2. Criteo https://www.criteo.com/privacy/
 3. Facebook https://www.facebook.com/policy/cookies/
 4. Google Ads https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US
 5. Google Analytics https://policies.google.com/technologies/cookies
 6. RTB House https://optout.rtbhouse.com/

Za više informacija o kolačićima ovih entiteta pogledajte i njihova Pravila o privatnosti. Putem ponuđenih linkova možete isključiti kolačiće određenih subjekata. 

 

Vrsta

Opis

Vrijeme isteka

__cfduid

Ovaj kolačić pomaže Cloudflareu pri otkrivanju zlonamjernih posjetitelja na internet stranici i minimizira blokiranje zakonitih korisnika.

30 dana

__zlcmid

Pohranjuje ID posjetitelja kako bi isti mogao koristiti korisničku podršku putem Zendesk live chata

365 dana

_fbp

Koristi se za razlikovanje i praćenje vaših jedinstvenih korisnika; služi za pružanje različitih reklamnih proizvoda kao što su primjerice nadmetanje u stvarnom vremenu od trećih oglašavača

90 dana

_ga

Koristi se za razlikovanje korisnika

2 godine

_gid

Registrira jedinstveni ID koji se koristi za generiranje statističkih podataka o tome kako posjetitelj koristi internet mjesto

24 sata

_gcl_au

Koristi se za eksperimentiranje s učinkovitošću oglašavanja na internet mjestima koji koriste usluge Googel AdSense

90 dana

_hjid

Ovaj se kolačić postavlja kad korisnik prvi put dođe na stranicu; koristi se za ustrajanje korisničkog ID-a, jedinstvenog za to internet mjesto u pregledniku; to osigurava da će se ponašanje u sljedećim posjetima istom internet mjestu pripisati istom korisničkom ID-u

365 dana

_snrs_p

Ovaj kolačić pohranjuje opće podatke o kupcu; koristi se u svrhu spremanja UUID, vremena prve posjete, trajanja zadnje posjete, količine posjeta, broja pregleda stranice u sesiji, trajanja sesije, broja sesije

30 godina

_snrs_puuid

Ovaj kolačić pohranjuje stalni UUID korisnika

30 godina

_snrs_sa

Ovaj kolačić pohranjuje podatke o trenutnoj sesiji. Koristi se za mjerenje sesija, tj. duljine, količine, vremena početka. Ovaj kolačić pohranjuje podatke o vremenu posjeta stranice / započinjanja sesije

Trajanje ovih kolačića jednako je trajanju sesije u pretraživaču

_snrs_sb

Ovaj kolačić pohranjuje podatke o vremenu kad je kupac napustio stranicu; koristi se za mjerenje sesija, tj. duljine, količine, vremena početka sesije; sadrži vrijeme napuštanja stranice / kraja sesije

Trajanje ovih kolačića jednako je trajanju sesije u pretraživaču

_snrs_uuid

Ovaj kolačić pohranjuje UUID korisnika

30 godina

_snrs_params

Tehnički kolačić koji se koristi za prepisivanje UTM parametara iz URL-a za event synerise

3 dana

_snrs_dc_expire

Pohranjuje informacije koje se tiču osobina dinamičnih kampanja

Trajno

_snrs_dc_campaigns

Pohranjuje informacije o dinamičnim kampanjama

Trajno

_snrs_dc_frq_

Ovaj kolačić pohranjuje informacije o učestalosti provjeravanja je li kampanja s dinamičnim sadržajem istekla

Trajno

cto_lwid

Ovaj se kolačić koristi za retargeting, optimizaciju, prijavljivanje i dodjeljivanje internetskih oglasa

13 mjeseci

_dc_gtm_UA-

Ovaj kolačić povezan je sa internet mjestima koje koriste Google Tag Manager za učitavanje drugih skripti i koda u stranicu; tamo gdje se koristi, može se smatrati kao izuzetno nužan, a bez njega ostale skripte možda neće ispravno funkcionirati

24 sata

datr

Kolačić služi za identificiranje internet preglednika koji se koristi za povezivanje s Facebookom neovisno o korisniku koji je prijavljen

2 godine

fr

Ovaj kolačić pomaže Facebook-u da pruži korisnicima personalizirane reklame, ali i da analizira i poboljša oglase

90 dana

sb

Facebook-ov kolačić

2 godine

_gat_UA_

Koristi se za obradu zahtjeva u Google Analytics

1 minuta

frontend

Pohranjuje ID sesije posjetitelja Internet trgovine  

24 sata

snow_cache_timestamp

Koristi se za provjeru potrebe ažuriranja podataka u pregledniku posjetitelja; ovaj kolačić pohranjuje datum generiranja podataka o stranici, koje pohranjuje preglednik posjetitelja (npr. promjene u košarici, promjene u korisničkom računu)

Trajanje ovih kolačića jednako je trajanju sesije u pretraživaču

 

l)Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC 

Voditelj obrade koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući Android i usluge koje se pružaju na internet mjestima trećih strana, točnije usluge Google Ads i Google Analytics.

Ova se pravila ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti u koja nisu uključena ova pravila, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka voditelj obrade je dužan obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koji uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev korisnika.

Google prikuplja podatke kada neka Googleova usluga na Vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Googleovim aplikacijama, Vaš uređaj povremeno kontaktira Googleove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

a) Podaci o Vašim aktivnostima

Podatke o Vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi Vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi Vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

- pojmove koje tražite,

- videozapise koje gledate,

- prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima,

- podaci o glasovnoj i audioaktivnosti prilikom upotrebe audioznačajki,

- aktivnosti kupnje,

- osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj,

- aktivnosti na internet mjestima i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge,

- povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na Vaš račun i upravljati njima.

Važno je napomenuti da podatke o Vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji  pružaju podatke o mogućim korisnicima naših poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

b) U koje svrhe Google prikuplja Vaše podatke

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe (Google Analytics).

Na primjer, Google analizira podatke o Vašim posjetima Google internet mjestima te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Kada posjetite internet mjesta koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa  mogu povezati podatke o Vašoj aktivnosti na tom internet mjestu s aktivnostima na drugim internet mjestima koja upotrebljavaju Google usluge oglašavanja.

U slučaju da Vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja Vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju Vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih Vašem načinu upotrebe naših usluga.

c)            Vaše kontrole privatnosti

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o Vama i načinom na koji ih upotrebljava.

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću :

1. Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.

2. Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.

Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate. Primjerice, usluge Fotografije i Disk osmišljene su kao pomoć pri upravljanju određenom vrstom sadržaja koji pohranjujete na Googleu.

3. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na Vaš Google račun i upravljati njima.

Na Vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:

a. Kontrole privatnosti

b. Kontrole aktivnosti

Možete odrediti vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na Vaš račun. Na primjer, možete uključiti povijest lokacija ako želite dobivati predviđanja o prometu svaki dan kad idete na posao ili možete spremati povijest gledanja na YouTubeu kako biste dobivali bolje prijedloge videozapisa.

c. Postavke oglasa

Upravljajte postavkama oglasa koji Vam se prikazuju na Googleu te na internet mjestima i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se Vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.

4. Google Vam omogućava da upravljate podacima koje drugi vide o Vama na Googleovim uslugama.

5. Dijeljene preporuke putem Googlea.

Odaberite hoće li se Vaše ime i fotografija prikazivati pored Vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

6. Informacije koje dijelite.

Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.

7. Google Vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.

Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju Vašom upotrebom Googleovih usluga, kao što su Vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.

Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.

8. Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.

Vaši osobni podaci

a. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.

Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s Vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se Vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

Postavke YouTubea: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTubeu i povijest gledanja na YouTubeu.

b. Postavkama oglasa upravljajte na internet mjestima i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom.

c. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

d. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Googleovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

• izbrisati sadržaj s određenih Googleovih usluga,

• potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost,

• izbrisati određene Googleove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani,

• izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

Postoje i drugi načini za upravljanje podacima koje Google prikuplja neovisno o tome jeste li prijavljeni na svoj Google račun, uključujući:

-Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u Vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira       sve kolačiće s određene domene ili svih domena. Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile Vaše postavke jezika.

-Postavke uređaja: Vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

Ovdje možete pročitati više o načinu, svrsi, obradi, Vašim pravima i vremenu pohrane Vaših podataka od strane Googlea: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

lj) Podaci koje o Vama prikuplja Facebook

Voditelj obrade na svojoj Internet stranici koristi tzv. programske dodatke za društvene mreže („Plugins“) za Facebook i Instagram, kojima upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Programski dodaci su označeni s Facebook i Instagram logotipom ili dodatkom „programski dodatak za društvenu mrežu Facebook/Instagram“ odnosno „Facebook/Instagram programski dodatak za društvenu mrežu“.

Pregled Facebook/Instagram programskih dodataka i njihov izgled možete pronaći na: https://developers.facebook.com/docs/plugins. 

U slučaju da pristupite stranici koja sadrži takav dodatak, Vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljima. Sadržaj programskih dodataka prenosi se s Facebook stranice izravno na Vaš preglednik i postaje dio te stranice. Ovim povezivanjem Facebook dobiva informacije, da ste preko Vašeg preglednika pristupili našoj Internet stranici, čak i ako nemate Facebook profil ili trenutno niste prijavljeni na Facebook. Ova informacija (uključujući Vašu IP adresu) prenosi se izravno s Vašeg preglednika na Facebook poslužitelja u SAD i tamo se pohranjuje.

Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može posjet našoj Internet stranici neposredno dodijeliti Vašem Facebook profilu.  U slučaju da ste u interakciji s programskim dodacima, npr. ako ste pritisnuli gumb „Podijeli" ili napisali komentar, ta informacija se također izravno prenosi na Facebook poslužitelja i tamo se pohranjuje. Osim navedenog, informacija se objavljuje na Vašem Facebook profilu i prikazuje Vašim Facebook prijateljima.

Isto vrijedi i za društvenu mrežu Instagram.

Voditelj obrade putem svoje web stranice prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima koji se nalaze na Facebook page-u voditelja obrade i koji su dostupni korištenjem spomenutog page-a, a na koji možete pristupiti putem stranice www.ecipele.hr.

Voditelj obrade upotrebljava kolačiće ako imate korisnički račun za Facebook, ako upotrebljavate Facebookove proizvode, uključujući naš Facebook page i aplikacije, ili ako posjetite druga web-mjesta i aplikacije koji upotrebljavaju Facebookove proizvode (uključujući gumb „sviđa mi se” ili druge Facebookove tehnologije).

Kolačići omogućuju Facebooku da Vam nudi Facebookove proizvode i da razumije podatke koje prima u vezi s Vama, uključujući podatke o Vašoj upotrebi drugih web-mjesta i aplikacija, bez obzira na to jeste li registrirani ili prijavljeni.

Kolačići pomažu pružati, zaštititi i poboljšati Facebookove proizvode, primjerice personalizacijom sadržaja, prilagođavanjem i mjerenjem oglasa te omogućavanjem sigurnijeg okruženja. Premda se kolačići koje Facebook upotrebljava mogu povremeno mijenjati u skladu s poboljšanjima i ažuriranjima Facebookovih proizvoda, upotrebljavaju se za sljedeće svrhe:

- Provjera autentičnosti: kolačiće upotrebljavamo za provjeru Vašeg korisničkog računa i  utvrđivanje jeste li prijavljeni kako bismo vam olakšali pristup Facebookovim proizvodima te  prikazali odgovarajući sadržaj i značajke. Primjerice, kolačiće upotrebljavamo da biste mogli  ostati prijavljeni dok se krećete s jedne  Facebookove stranice na drugu. Kolačići nam služe i  da zapamtimo vaš preglednik kako se ne biste morali stalno prijavljivati na Facebook te da  biste se jednostavnije prijavili putem aplikacija i web-mjesta trećih strana.

- Sigurnost i integritet web-mjesta i proizvoda: kolačiće upotrebljavamo da bismo zaštitili Vaš  korisnički račun, podatke i Facebookove proizvode. Primjerice, pomoću kolačića možemo prepoznati i nametnuti dodatne sigurnosne mjere kada netko pokuša pristupiti korisničkom  računu za Facebook bez odobrenja, primjerice putem brzih pogađanja različitih lozinki. Kolačiće upotrebljavamo i za pohranu podataka pomoću kojih možemo oporaviti Vaš  korisnički račun ako zaboravite lozinku ili pak zatražiti dodatnu provjeru autentičnosti ako nas  obavijestite da je korisnički račun hakiran.

- Kolačiće upotrebljavamo i za suzbijanje aktivnosti kojima se krše naša pravila ili na druge  načine onemogućuje odgovarajuće pružanje Facebookovih proizvoda. Primjerice, pomoću kolačića suzbijamo neželjenu poštu i pokušaje krađe identiteta jer nam omogućuju da  prepoznamo računala koja stvaraju mnogobrojne lažne korisničke račune za Facebook. Pomoću kolačića ujedno otkrivamo i računala koja su zaražena zlonamjernim softverom te  poduzimamo mjere za sprječavanje dodatne štete. Osim toga, kolačićima sprječavamo osobe mlađe od propisane dobi da se registriraju radi dobivanja korisničkog računa za Facebook.

- Oglašavanje, preporuke, analitika i mjerenje: kolačići nam pomažu prikazivati oglase i davati  preporuke za poduzeća i druge organizacije osobama koje bi mogle biti zainteresirane za  njihove proizvode, usluge ili ciljeve. Primjerice, kolačići nam pomažu isporučiti oglase osobama koje su ranije posjetile web-mjesto poduzeća, kupovale njegove proizvode ili  upotrebljavale njegove aplikacije kao i preporučiti proizvode i usluge na temelju te aktivnosti.  Kolačići nam omogućuju i da ograničimo broj prikaza oglasa da vam se ne bi stalno pojavljivao isti oglas.

- Kolačiće upotrebljavamo i za mjerenje uspješnosti oglašivačkih kampanja za poduzeća koje se koriste Facebookovim proizvodima. Primjerice, pomoću kolačića brojimo koliko je puta oglas  prikazan te izračunavamo trošak oglasa. Pomoću kolačića mjerimo i koliko puta korisnici, primjerice, kliknu na oglas ili ga pogledaju.

- Kolačići nam omogućuju da prikazujemo oglase i mjerimo njihovu uspješnost u raznim preglednicima i na raznim uređajima kojima se služi ista osoba. Primjerice, kolačićima možemo spriječiti da Vam se isti oglas stalno prikazuje na raznim uređajima kojima se koristite.

- Kolačići nam omogućuju i da steknemo uvid u osobe koje upotrebljavaju Facebookove  proizvode i osobe koje stupaju u interakciju s oglasima, web-mjestima i aplikacijama oglašivača kao i u poduzeća koja upotrebljavaju Facebookove proizvode. Primjerice, kolačićima pomažemo poduzećima da razumiju koje skupine ljudi označuju da im se sviđa njihova stranica na Facebooku ili upotrebljavaju njihove aplikacije kako bi mogla pružiti  relevantniji sadržaj i razviti značajke koje će vjerojatno zanimati njihove kupce. Kolačićima se koristimo i da bismo Vam omogućili da na Facebooku isključite prikaz oglasa na temelju aktivnosti na drugim web-mjestima. Saznajte više o podacima koje dobivamo, o načinu na koji odlučujemo koje ćemo Vam oglase prikazati unutar Facebookovih proizvoda i izvan njih te o postavkama kojima možete upravljati.

- Značajke i usluge web-mjesta: kolačići omogućuju upotrebu funkcija koje su nam potrebne za pružanje Facebookovih proizvoda. Primjerice, kolačići nam pomažu pohraniti željene postavke, znati kada ste vidjeli sadržaj Facebookovih proizvoda ili stupili u interakciju s njime te Vam pružiti prilagođeni sadržaj i iskustvo. Kolačići nam, primjerice, omogućuju da Vama i  drugima ponudimo prijedloge te da prilagodimo sadržaj na drugim web-mjestima koja sadrže  naše dodatke za društvenu mrežu. Ako ste administrator stranice, kolačići Vam omogućuju da  se prebacujete s objavljivanja na osobnom korisničkom računu za Facebook na objavljivanje sa stranice i obrnuto.

- Kolačićima se koristimo i za pružanje sadržaja koji su relevantni za područje na kojem se nalazite. Primjerice, u kolačić koji je postavljen u Vaš preglednik ili na Vaš uređaj možemo pohraniti podatke koji omogućuju prikaz određenog web-mjesta na željenom jeziku.

- Performanse: kolačićima se koristimo da bismo Vam omogućili najbolji mogući doživljaj usluge. Primjerice, kolačići nam omogućuju da usmjerimo promet između poslužitelja i saznamo koliko se brzo Facebookovi proizvodi učitavaju različitim osobama. Pomoću kolačića  bilježimo i omjer i dimenzije zaslona i prozora koje upotrebljavate te utvrđujemo jeste li  omogućili način rada s jakim kontrastom da bismo mogli pravilno prikazati web-mjesta i aplikacije.

- Analitika i istraživanje: kolačićima se koristimo za stjecanje uvida u upotrebu Facebookovih  proizvoda kako bismo ih mogli poboljšati. Primjerice, pomoću kolačića utvrđujemo na koji se način upotrebljava Facebookova usluga, analiziramo koji su dijelovi Facebookovih proizvoda najkorisniji i najzanimljiviji korisnicima te prepoznajemo značajke koje je moguće poboljšati.

Svi spomenuti kolačići se postavljaju na Vaše računalo ili uređaj i ukoliko se koriste proizvodi koje pružaju drugi članovi Facebookovih tvrtki te web-mjesta i aplikacije koje pružaju druga društva koja upotrebljavaju Facebookove proizvode, uključujući društva koja ugrađuju Facebookove tehnologije u svoja web-mjesta i aplikacije.

Facebook se koristi kolačićima i prima podatke kada posjetite ta web-mjesta i aplikacije, uključujući podatke o uređaju i podatke o Vašoj aktivnosti bez ikakvog dodatnog djelovanja s Vaše strane. To se događa bez obzira na to imate li Facebookov korisnički račun i jeste li prijavljeni ili ne.

Koriste li se i druge strane kolačićima povezanim s Facebookovim proizvodima?

Da, druge se strane mogu koristiti kolačićima na Facebookovim proizvodima radi pružanja usluga nama i poduzećima koje se oglašavaju na Facebooku.

Naši partneri za mjerenja, primjerice, koriste se kolačićima na Facebookovim proizvodima da bi pomogli oglašivačima razumjeti učinkovitost oglašivačkih kampanja na Facebooku te usporedili učinak tih kampanja s oglasima koji se prikazuju na drugim web-mjestima i u drugim aplikacijama.

Treće strane također upotrebljavaju kolačiće na vlastitim web-mjestima i u vlastitim aplikacijama u vezi s Facebookovim proizvodima. Da biste saznali na koje se načine druge strane koriste kolačićima, pregledajte njihova pravila.

Kako upravljati načinom na koji Facebook upotrebljava kolačiće za prikaz oglasa?

Jedan od razloga zašto upotrebljavamo kolačiće jest da bismo Vam prikazali korisne i relevantne oglase na Facebooku i izvan njega. Načinom na koji se koristimo podacima za prikaz oglasa možete upravljati pomoću alata opisanih u nastavku.

Ako imate korisnički račun za Facebook:

Pomoću postavki oglasa možete saznati zašto Vam se prikazuje određeni oglas te upravljati načinom na koji upotrebljavamo podatke prikupljene radi prikaza oglasa.

Kako bismo Vam prikazali bolje oglase, upotrebljavamo podatke koje nam oglašivači i drugi partneri pružaju o Vašoj aktivnosti izvan proizvoda Facebookovih tvrtki, uključujući web-mjesta i aplikacije.

Možete kontrolirati upotrebljavamo li te podatke kako bismo Vam prikazivali oglase u svojim postavkama oglasa.

Neovisno o tome imate li korisnički račun za Facebook:

Prikaz internetskih interesnih oglasa koje prikazuju Facebook i druga društva možete isključiti putem udruge Digital Advertising Alliance u SAD-u, Digital Advertising Alliance of Canada u Kanadi ili Europske udruge za interaktivno digitalno oglašavanje u Europi ili putem postavki mobilnog uređaja. Imajte na umu da softver za blokiranje oglasa i alati koji ograničavaju našu upotrebu kolačića mogu ometati te kontrole.

Upravljanje kolačićima u pregledniku:

Uz to, Vaš preglednik ili uređaj mogu sadržavati postavke koje Vam omogućuju da odaberete hoće li se kolačići spremati u pregledniku te mogućnosti brisanja kolačića. Dodatne informacije o tim kontrolama potražite u pomoći za preglednik ili uređaj. Ako onemogućite upotrebu kolačića u pregledniku, neki dijelovi Facebookovih proizvoda možda neće pravilno funkcionirati.

Svrhu i opseg prikupljanja te daljnju obradu i korištenje podataka od strane Facebooka/Instagrama, kao i Vaša prava u vezi s tim te mogućnosti postavki zaštite privatnosti možete pronaći u napomenama o zaštiti podataka Facebooka na: https://www.facebook.com/policy.php i u napomenama o zaštiti podataka Instagrama na: https://help.instagram.com/402411646841720.

Ako ne želite, da Facebook/Instagram prikupljene podatke putem naše Internet stranice izravno dodijeli Vašem Facebook/Instagram profilu, prije posjeta našoj Internet stranici morate se odjaviti s Facebooka/Instagrama. Učitavanje Facebook/Instagram programskih dodataka možete u potpunosti spriječiti pomoću dodataka za Vaš preglednik, npr. pomoću „Facebook Blocker“ (https://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

m) Kako izbrisati / blokirati kolačiće?

Posjetitelj može promijeniti način na koji se koriste kolačići upravljajući pristankom danim kao dio postavka privatnosti na našoj Internet stranici ili u pregledniku ili aplikaciji, uključujući blokiranje ili uklanjanje onih koji dolaze iz Internet trgovine (i drugih internet stranica). Da biste to učinili, promijenite postavke preglednika ili aplikacije. Način uklanjanja razlikuje se ovisno o korištenom internet pregledniku. Informacije o brisanju kolačića trebaju se nalaziti na kartici "Pomoć" odabranog internet preglednika. Brisanje kolačića nije isto što i brisanje osobnih podataka od strane voditelja osobnih podataka dobivenih putem kolačića.

Na primjer, u pregledniku Internet Explorer kolačići se mogu mijenjati iz: Alati -> Internet mogućnosti -> Privatnost; u pregledniku Mozilla Firefox: Alati -> Opcije -> Privatnost; dok ste u pregledniku Google Chrome: Postavke -> Prikaži napredne postavke -> Privatnost -> Postavke sadržaja -> Kolačići. Pristupni putevi mogu se razlikovati ovisno o inačici preglednika koja se koristi.

Detaljne informacije o upravljanju kolačićima na mobilnom telefonu ili drugom mobilnom uređaju mogu se pronaći u korisničkom priručniku određenog telefona ili mobilnog uređaja.

Također je moguće blokirati kolačiće treće strane uz istovremeno prihvaćanje kolačića koje izravno koristi voditelj obrade (opcija "blokiraj kolačiće trećih strana").

Ako koristimo tehnologiju sličnu kolačićima, a preglednik koji koristite ne dopušta da ga mijenjate - naša rješenja mogu raditi kako bi osigurala ispravan rad trgovine i njezinu sigurnost bez obzira na postavke preglednika.

n) Kakve će posljedice imati uklanjanje ili blokiranje kolačića?

Ograničavanje upotrebe kolačića na određenom uređaju sprječava ili značajno otežava pravilnu upotrebu Internet trgovine, na primjer, može biti povezano s nemogućnošću održavanja sesije prijave.

Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu internet mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

17. Kako nas možete kontaktirati?

Voditelju obrade se možete obratiti u bilo kojem trenutku slanjem poruke poštom ili e-mailom na adresu voditelja obrade, kao i telefonom na telefonski broj te putem Facebooka. Kontakt podaci voditelja obrade navedeni su u točki 2 ovih Pravila.

Voditelj obrade pohranjuje korespondenciju u analitičke svrhe kako bi na svaki upit odgovorio u što kraćem vremenu i na najbolji mogući način, kao i za rješavanje pritužbi i odluka na temelju obavijesti o mogućim administrativnim intervencijama na navedenom računu. Adrese i podaci prikupljeni na ovaj način neće se koristiti za komunikaciju u druge svrhe osim za obradu upita.

U slučaju kontakta s voditeljem obrade radi izvršenja određenih radnji (npr. podnošenje prigovora pomoću obrasca), voditelj obrade može ponovno zatražiti od određene osobe da dostavi podatke, uključujući osobne podatke, primjerice ime, prezime, adresu e-mail pošte itd. u svrhu potvrde identiteta osobe, mogućnosti povratnog kontakta i izvršavanja tražene radnje. Davanje tih podataka nije obvezno, ali može biti potrebno za izvršenje određenih radnji ili za pribavljanje podataka koji osobu zanimaju, to će se procjenjivati od slučaja do slučaja.

18. Kako štitimo Vaše podatke?

Voditelj obrade, uzimajući u obzir stupanj tehničkog znanja, troškove provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik povrede prava ili sloboda fizičkih osoba s različitom vjerojatnošću i ozbiljnošću prijetnje, primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Osobnih podataka. Postavljanjem primjerenih mjera zaštite prikupljeni i obrađeni Osobni podaci štite se od prijetnji i neovlaštenog otkrivanja, neovlaštenog uklanjanja, obrade u suprotnosti s važećim zakonima te od promjene, gubitka, oštećenja ili uništenja istih. Dijeljenje podataka o tehničkim i organizacijskim mjerama koje se koriste za osiguranje zaštite izvan obrade može oslabiti njihovu učinkovitost, na taj način ugrožavajući pravilnu zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade pruža tehničke mjere za sprečavanje neovlaštenog prikupljanja i izmjene osobnih podataka koji se šalju elektroničkim putem kao što su:

 1. Osiguravanje skupa podataka od neovlaštenog pristupa.
 2. SSL certifikat na stranicama Internet trgovine na kojima se daju osobni podaci.
 3. Šifriranje podataka za autorizaciju osobe koja koristi funkcionalnost Internet trgovine.
 4. Pristup računu samo nakon unosa pojedinačne prijave i zaporke.

19. Poveznice na druge internet stranice

Internet trgovina može sadržavati poveznice na druge internet stranice. Voditelj obrade potiče ispitanike da pročitaju Pravila o privatnosti kojima je uređena obrada i zaštita osobnih podataka na tim internet stranicama. Ova se Pravila odnose samo na aktivnosti koje su njima obuhvaćene.

20. Izmjena Pravila o privatnosti?

Voditelj obade može u budućnosti promijeniti ova Pravila, pogotovo zbog sljedećih važnih razloga:

a. promjene u važećim propisima, posebno u području zaštite osobnih podataka i drugih zakona koji se uređuju područje pružanja usluga elektroničkim putem, kao i zaštitu potrošača.

b. razvoj funkcionalnosti Internet stranice ili Elektroničkih usluga koje diktira napredak Internet tehnologije, uključujući upotrebu / primjenu novih tehnoloških ili tehničkih rješenja koja utječu na opseg Pravila.

Voditelj obrade će prilikom svake promjene Pravila objaviti informaciju o tome na stranicama Internet trgovine i u aplikaciji. Sa svakom promjenom voditelj obrade će objavit novu verziju Pravila s novim datumom.

21.  Koji subjekti su dio grupe MODIVO?

U sustav grupe MODIVO S.A. uključene su sljedeće tvrtke:

- MODIVO S.A. sa sjedištem u Zelenoj Gori 

- eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. sa sjedištem u Zelenoj Gori 

- Branded Shoes & Bags Sp. z o. o. sa sjedištem u Zelenoj Gori 

- eschuhe.de GmbH sa sjedištem u Frankfurtu na Odri (Njemačka) 

- eschuhe.ch GmbH sa sjedištem u Zug (Švicarska) 

- Modivo.cz s.r.o. sa sjedištem u Pragu (Češka) 

- Modivo.sk s.r.o. sa sjedištem u Bratislavi (Slovačka) 

- epantofi MODIVO s.r.l. sa sjedištem u Bukureštu (Rumunjska) 

- MODIVO S.R.L. sa sjedištem u Bergamo (Italija) 

- Modivo.lv SIA sa sjedištem u Rigi (Latvia) 

- Ecipo MODIVO KFT sa sjedištem u Budimpešti (Mađarska) 

22. Od kada je na snazi ova verzija Pravila?

Ova verzija Pravila obavezuje od 4. travnja 2024.. godine.
Prethodni Opći uvjeti dostupni su na adresi:
www.ecipele.hr/b/pravila-privatnosti_2024_04_03
www.ecipele.hr/pravila-privatnosti_2023_06_26
www.ecipele.hr/pravila-privatnosti_do_2022_01_20Promjena postavki privatnosti Pouzdani partneri